Boem! Darboekaslag! 11 juli Flamigrantendag!

Op zaterdag 11 juli organiseert de Gentse Lente, een beweging die het denken en handelen over diversiteit grondig wil vernieuwen, de eerste Interculturele Vlaamse feestdag (IVF)! Vanaf 15u kan u aan het Sint-Pietersplein te Gent terecht voor optredens, volksspelen, workshops, ...
Boem! Darboekaslag! 11 juli Flamigrantendag!
 

Op zaterdag 11 juli organiseert de Gentse Lente, een beweging die het denken en handelen over diversiteit grondig wil vernieuwen, de eerste Interculturele Vlaamse feestdag (IVF)! Vanaf 15u kan u aan het Sint-Pietersplein te Gent terecht voor optredens, volksspelen, workshops en andere "educatieve activiteiten".

Vlaamse symbolen hadden ooit een maatschappelijke betekenis, maar wat betekenen ze nu? In Vlaanderen leven tegenwoordig meer dan 170 verschillende nationaliteiten, één op drie kinderen jonger dan vijf heeft andere roots. Al deze mensen brachten nieuwe verhalen, talen en overtuigingen met zich mee. Superdiversiteit is in Vlaanderen de norm geworden, maar desalniettemin blijft de Vlaamse nationale feestdag geen feest van alle Vlamingen maar enkel van  zgn. oorspronkelijke Vlamingen. De Vlaamse feestdag werd over de jaren gekaapt door de rechterzijde en wordt enkel nog geassocieerd met vaandelzwaaierij en nationalisme, het is dus dringend tijd om hem terug op te eisen en in zijn ware betekenis te herstellen: een strijd voor de erkenning van andere culturele identiteiten. Net als ten tijde van Hendrik Conscience hanteert de dominante cultuur immers nog maar al te vaak integratiemodellen die de assimilatie nastreven van culturele minderheden: "wij" bepalen de norm, "zij" passen zich aan. Ironisch genoeg brengt deze categoriale aanpak op termijn meer scheiding aan (alvast in de hoofden en perceptie) dan dat ze daadwerkelijk gemeenschappelijkheid genereert.

 

De Gentse Lente staat voor een radicale afwijzing van dit wij/zij-denken en streeft naar een inclusief burgerschapsmodel waarbij de fundamentele gelijkwaardigheid van iedereen centraal staat. Punt is dus niet dat zgn. oorspronkelijke Vlamingen hun feest niet mogen vieren, wel dat Vlaanderen intussen veel diverser geworden is en dat een Vlaamse feestdag dus ook van hen is, van de nieuwe Vlamingen, de flamigranten! Mensen van etnisch-cultureel diverse origine, eerste-tweede-derde generatie immigranten, vluchtelingen die op ons grondgebied verblijven, Roma die in kraakpanden wonen: zij zijn deel van onze Vlaamse samenleving vandaag, en hun cultuur is dus ook deel van een geactualiseerde Vlaamse cultuur. Hun verhalen zijn ook de onze, en als we dan een "Vlaamse nationale feestdag" vieren, dan vieren we alle verhalen van alle mensen die onze samenleving rijk is. Daarom is er op 11 juli nood aan een evenement dat die diversiteit voor het voetlicht plaatst, dat jonge talentvolle artiesten de kans geeft hun creativiteit de vrije loop te laten en dat het levende, bruisende, kleurrijke bewijs wordt van de nieuwe samenleving die Vlaanderen geworden is. Een samenleving die de toenemende diversiteit en heterogeniteit in de steden niet langer negeert en die zichzelf durft herdenken. Ons Vlaams cultureel erfgoed heeft een update nodig. Op 11 juli wordt de Vlaamse leeuw(in) eindelijk meertalig! Op 11 juli is iedereen flamigrant!

 

Praktisch:

Flamigrantendag, zaterdag 11 juli vanaf 15u, Sint-Pietersplein Gent.

Flamigrantendag is een initiatief van de Gentse Lente. Voor het volledige programma; zie facebook!

Flamigrantendag is een samenwerking met Make busking free in Ghent, de beweging  die opkomt voor de rechten van de Gentse straatmuzikanten, omdat muziek mensen bindt en flamigranten van straatmuziek houden!

 Meer info? [email protected] of [email protected]