Label: politiek

25/09/2017 - 21:25 Jan Blommaert

On 24 November 1991, a relatively new party called Vlaams Blok radically redefined the Belgian electoral landscape with a first massive victory at the polls. That 'Black Sunday' sent shock waves through the Belgian political system, and its effects are enduring.

18/08/2012 - 13:42 Prof. Dr. Blommaert

De democratie staat onder druk. De roep om een efficiënter en sneller systeem dat voldoet aan 'de noden van de economie' weerklinkt meer en meer en niet door de minste opiniemakers. Prof. Jan Blommaert analyseert deze roep minutieus en stelt vast dat de economie onze democratie overneemt.

Verder filteren:

actua 6Kif Kif English 1