Een rotonde zonder gezonde uitkomst

Vandaag, 8 mei, is het 78 jaar geleden dat nazi-Duitsland zich overgaf en daarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Spoken word artiest Farida Zaouad kaart in haar gedicht 'Een rotonde zonder gezonde uitkomst' onder meer aan hoe de overwinning op de nazi's op slinkse wijze en ten onrechte werd toegeschreven aan witte Europese soldaten. De bijdrage van soldaten uit Noord-Afrikaanse gekoloniseerde landen werd zo onzichtbaar gemaakt.

Hoe vaak moet wij de woorden horen
Dat wij hier niet horen
Ook al zijn wij hier geboren
En hebben onze grootvaders hun leven verloren
In beide wereldoorlogen
Terwijl Afrikaanse landen werden bezet door Europese
Mogendheden, leverden zij strijd voor de Europese vrijheid.
Maar er werd hen wel het recht ontzegd op eigen soevereiniteit.
Twee maten, en gewichten, hypocriete gezichten 
Deze soldaten werden opgevoerd als kanonnenvoer
Hun dood liet de westerse regeringsleiders onberoerd
“De vroege fasen van de Franse bevrijding werden door Noord-Afrikanen gevoerd
net voor de overwinning werden zij vervangen door witte soldaten. Niet uit compassie maar uit jaloezie, want Generaal De Gaulle wilde niet dat de impressie
zou ontstaan dat de Duitsers door de Afrikanen werden verslaan.”
Neen! de blanke superioriteitswaan moest blijven bestaan.
Dus werd er met woorden gegoocheld, en werd hun moedige inzet verloochend 
Waarom wordt het verzwegen? Waarom wordt het niet op scholen onderwezen? 

De mijnen hebben onze vaders met open armen ontvangen,
In wiens belangen werden zij de grond ingestuurd en hoelang had het wel niet geduurd dat zij hiervoor eerlijk werden beloond?
De mijnwerkerszonen werden voor één doel geschoold, klaargestoomd voor het bovenhalen van kolen. 
Toen de mijnen sloten, werden ook de nieuwekansendeuren gesloten en de migranten verstoten. 

De Afrikaanse landen bezitten de rijkste gronden
Maar worden door het westen leeggeroofd
Zonder scrupules , worden de mensen van een menswaardig leven beroofd
Voor weinig geld moeten zij als slaven edelmetalen ontginnen
Om de westerse consument zijn consumptiedrang te stillen
Multinationals, hun bankrekeningen spijzen, met zwart bloed en lijden
Wie vragen stelt wordt het zwijgen opgelegd

Dus

Stop met het negeren
Met het discrimineren
De rechten ontnemen
De toekomst stelen
En deze daden
rechtvaardigen met kwaadaardige uitspraken.

Racisme kan iedereen raken
Alles is met elkaar verbonden
Actie en reactie
Niemand blijft ongeschonden
Verander van strategie 

Zet onze huidskleur niet in als keurmerk
Bij het verhuren van een woning
Breek met de etnische profilering
Wij dragen bij aan de sociale zekerheid
Maar wat ons wordt ontzegd is een gelijke
kansen beleid 

Druk op de stop-knop
En start met
Met elkaar te respecteren 
En luister met het verstand
Niet met vooroordelen
Open je ogen
En kijk met je hart 

Er is meer wat ons bindt
Laat je niet verblinden door irrelevante verschillen
Die zal je altijd vinden
Maar wat heb je erbij te winnen?
Niets! 

De essentie van elke mens is universeel
Het recht op leren en werken
Zonder ons potentieel in te perken
Zorg dragen voor gezin en omgeving
Eigen keuzes in zelfontplooiing , zinvolle vrijetijdsbesteding 
En eigencultuurbeleving. 

WIJ moeten ons niet laten manipuleren
Door zij die willen heersen door polarisering
Om de samenleving te verdelen
Om zo hun politieke onkunde te camoufleren. 

Racisme kan iedereen raken 
Actie en reactie
Alles is met elkaar verbonden
De vrede wordt geschonden
Een rotonde zonder gezonde
Uitkomst. Over de auteur:

Farida Zaouad is spoken word-artiest. Ze studeert sociaal-cultureel werk en loopt momenteel stage bij de Leuvense kunstorganisatie Trill.