Afdelingsondersteuner

01/08/2022 - 14:19
Bedrijf
JNM vzw
Gemeente
9000
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor en door jongeren, met zo’n 3000 leden, verspreid over bijna 40 afdelingen in Vlaanderen en Brussel. De nationale koepel bevindt zich in het nationaal secretariaat in Gent en ondersteunt de afdelingen, organiseert zelf activiteiten en zorgt voor de overkoepelende werking. JNM Nationaal telt zo’n 150 vrijwilligers en 8 personeelsleden. Zowel de lokale als nationale werking wordt volledig gedragen door jonge vrijwilligers die ondersteund worden door een achtkoppig personeelsteam. 

Meer info over JNM vind je op www.jnm.be  

 

JNM is op zoek naar een Afdelingsondersteuner (4/5) die van aanpakken weet, zich goed voelt in een vrijwilligersorganisatie met een sterke overlegcultuur en die samen met ons onze afdelingswerking naar een nog beestiger niveau wil tillen!  

 

AFDELINGSONDERSTEUNING 

Samen met je collega afdelingsondersteuner, een aantal vrijwilligers en onder leiding van een vrijwillige voorzitter vorm je de AfdelingsOndersteuningsPloeg (AOP). Samen volgen jullie het wel en wee van onze afdelingen op. De lokale afdelingsbestuursleden (vrijwilligers) kunnen bij jullie terecht voor al hun organisatorische, praktische en/of inhoudelijke vragen. Je neemt af en toe deel aan afdelingsvergaderingen en –activiteiten en bouwt een nauwe band op met hen, zowel via fysieke contacten als via digitale kanalen.  

Je werkt (samen met vrijwilligers) projecten uit ter ondersteuning van de afdelingen en werkt nauw samen met de regio-verantwoordelijken. 

Nieuwe of heropstartende afdelingen kunnen op jouw kennis en ervaring rekenen. 

 

ONDERSTEUNING JEUGDPLOEG 

Onze JeugdPloeg (JP) bestaat uit een bende enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning bieden aan begeleiders bij het organiseren van leeftijdsspecifieke en inhoudelijke activiteiten. Jij ondersteunt de voorzitter van deze ploeg. Dit zowel op inhoudelijk vlak, qua groepsdynamiek en bij het bedenken van vergadermethodieken. Ook andere ploegleden en vrijwilligers kunnen rekenen op jouw ondersteuning. 

 

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT 

Samen met één of twee vrijwilliger(s) ben je het AanspreekPunt Integriteit (API). Jullie zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en/of emotionele integriteit. Je luistert, verleent advies en verwijst indien nodig door. Je volgt vormingen, bent aanwezig op het sectoroverleg, volgt ons API-beleid op en past aan waar nodig. 

 

JNM ALS VRIJWILLIGERSORGANISATIE 

Jaarlijks wisselt zowel ons nationaal bestuur als onze afdelingsbesturen. Als personeelslid ondersteun je de nieuwe vrijwilligers bij hun inwerking en het uitvoeren van hun taken. Je zorgt daarbij voor de nodige continuïteit en kennis maar draagt de vrijwilligerswerking, waarbij de keuzes en klemtonen worden gelegd door vrijwilligers, een groot hart toe.   

Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden die vrijwilligers opnemen en de nadruk die ze willen leggen binnen die verschillende domeinen zal de inhoud van jouw takenpakket ook verschuivingen kennen.  

 

PROFIEL 

 • Je kan vlot overweg met een divers jongerenpubliek tussen 14 en 26 jaar en kan een groep vrijwilligers motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.   

 • Je kijkt er naar uit samen te werken met een wisselende groep jonge vrijwilligers en vindt het een uitdaging om je kennis en je enthousiasme met hen te delen. 

 • Je hebt relevante werk- en/of vrijwilligerservaring bij het ondersteunen van groepen vrijwilligers en het opzetten van participatieprocessen.   

 • Je kan goed luisteren, stelt gepaste vragen, bent integer en respecteer de privacy van anderen. 

 • Je hebt een brede interesse in alles wat te maken heeft met de jeugd-, natuur- en milieusector.  

 • Je kan je vinden in de missie en visie van JNM. Natuur- en milieuthema’s maken je warm. 

 • Je kan omgaan met wisselende werkdruk, kan planmatig werken en bent bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk. 

 • Je bent sociaal en graag onder de mensen, maar vindt het niet erg om ook veel digitaal contact te houden met de vrijwilligers. 

 

JNM BIEDT 

 • Een uitdagende job in een jonge en leuke omgeving met een dynamisch team van vrijwilligers en personeelsleden. 

 • Een deeltijds contract (4/5) van onbepaalde duur. 

 • Verloning volgens de barema’s van socio-cultureel werk, paritair comité 329.01, barema B1c, aangevuld met maaltijdcheques van 6 euro. Relevante anciënniteit kan in overleg meegenomen worden. 

 • Veel flexibiliteit m.b.t. werkuren en –dagen.  

 • Vier dagen extra vakantie. 

 • Mogelijkheid tot thuiswerk (1 dag per week). 

 • GSM-abonnement. 

 

Indiensttreding: 5 september 2022 

Plaats van tewerkstelling: JNM-secretariaat, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent 

 

Belangrijk: We werven inclusief. We stellen geen voorwaarden qua opleiding of aantal jaren ervaring. Je competenties staan voorop. Ze zijn belangrijker dan je leeftijd, genderidentiteit, beperking, geslacht, geaardheid, origine of geloofsovertuiging. 

 

PRAKTISCH 

Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 22 augustus naar [email protected].  

Inhoudelijke vragen over de vacature-inhoud of de sollicitatieprocedure kunnen gesteld worden aan Sarah Beurms via [email protected]  

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 29 augustus 2022.  

Door: JNM vzw - ma, 01/08/2022 - 14:19
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 28/08/2022