Ambulante en Preventieve Woonbegeleider

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je zal werken in het team Wonen Ambulant, in de afdeling 'Woonbegeleiding Zuiderkempen' een dienst die hulpverlening biedt aan mensen die moeilijkheden ervaren op vlak van wonen.

 

Het begeleidingsaanbod richt zich naar kansarme cliëntsystemen, woonachtig in de gemeente Olen, waarbij zowel alleenstaanden (met of zonder kinderen), koppels en gezinnen beroep kunnen doen op dit begeleidingsaanbod. Een achterstelling- of thuisloosheid problematiek dient duidelijk aanwezig te zijn. De cliëntsystemen kunnen problemen ervaren op verschillende vlakken: huisvesting, materieel, administratief, emotioneel (psychische problemen, verslaving,...), relationeel (opvoeding kinderen, relatie tussen partners,...), dagstructurering.

Als ambulante woonbegeleider Olen werk je nauw samen met het OCMW van Olen en met de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Woonbrug. Je vormt een tandem met de maatschappelijke werkers en je verzorgt de woonbegeleidingen samen met hen. In de preventieve woonbegeleiding werk je nauw samen met Team Buitengewoon van de Geestelijke Gezondheidszorg.

Taken Woonbegeleiding

 • Je verzorgt woonbegeleidingen in de doorgangswoningen van OCMW Olen.

 • Je biedt een integrale woonbegeleiding aan cliëntsystemen op alle levensdomeinen om op deze manier een integratie in het woon- werk- en leefmilieu te bevorderen.

 • Je werkt integraal en aanklampend, rekening houdend met het tempo van het cliëntsysteem.

 • Je ondersteunt en leert woonvaardigheden aan.

 • Je reikt financiële hulpverlening aan, vooral budgetbegeleiding.

 • Je vervult de rol van casemanager en verwijst de cliënt indien nodig door naar andere gespecialiseerde diensten.

 • Je bouwt gedurende de begeleiding een netwerk, professioneel en persoonlijk, rond de cliënt. De begeleiding is beperkt in tijd.

 • Je gaat op huisbezoek. Deze zijn essentieel en drempelverlagend. Je maakt direct geobserveerde zaken gemakkelijk bespreekbaar.

 • Je zet in op preventie door nauwgezette opvolging en inhoudelijke begeleiding, zo vermijdt je escalatie van problemen.

 

 

Taken Preventieve woonbegeleiding

 

Preventieve woonbegeleiding is een begeleiding voor huurders die sociaal huren en die bedreigd worden met het verlies van hun woning omwille van psychische -en/of psychiatrische problemen. Hierdoor ervaren deze bewoners problemen met het onderhoud van hun woning, betalingsmoeilijkheden en/of samenlevingsproblemen. De begeleiding is gericht op het voorkomen van uithuiszetting en omvat volgende kenmerken:

 

 • De doelgroep zijn ‘zorgmijders’ en daarom gebeurt de begeleiding volgens de methodiek van ‘bemoeizorg’, er wordt m.a.w. geen begeleidingsovereenkomst opgesteld.

 • De begeleiding is actief en outreachend (cliënt stelt zelf geen hulpvraag).

 • De begeleiding gebeurt preventief (uithuiszetting kan nog vermeden worden) en aanklampend.

 • Huisbezoeken, bemiddelen, belangenbehartiging van de huurder maken deel uit van begeleiding.

 • De begeleiding is onder meer gericht op het ondersteunen en aanleren van woonvaardigheden.

 

De preventieve woonbegeleider:

 

 • Maakt actief deel uit van een professioneel netwerk

 • Begeleidt huurders altijd in een duo met een medewerker van het team buiten-gewoon (Geestelijke Gezondheidszorg) én waar mogelijk met specifiek gevormde vrijwilligers

 • Betrekt het eigen netwerk van de cliënt

 • Neemt deel aan cliëntbesprekingen, casusoverleg en de nodige overleggen

 • Koppelt terug naar de sociale huisvester conform de deontologische code betreffende ‘delen van cliëntinformatie’

 

 

Wie ben je?

 

 • Je hebt een Bachelor in een menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden om met cliënten en hun gezinscontext te werken.

 • Je hebt kennis van budgetbegeleiding, -beheer en schuldbemiddeling.

 • Je bent leergierig en bent bereidt tot bijscholing.

 • Je kan aanklampend werken i.f.v. korte termijn doelen.

 • Je bent sterk in netwerken.

 • Je bent in staat erg zelfstandig aan de slag te gaan maar kan ook in duo met een vrijwilliger werken.

 • Je bent bereidt om flexibele diensten te doen indien noodzakelijk.

 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

 • Kennis van andere talen is een groot pluspunt.

 • Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.

 

Wat mag je verwachten?

 

 • Wij bieden een vervangingsovereenkomst van +/- 1 jaar voor 80% jobtime. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.561,13 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.

 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding maar je hebt ook een auto ter beschikking om je vlot te verplaatsen.

 • Je tewerkstellingsplaats is Geel maar werkt vaak vanuit Olen.

 • Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

 

Ben je geïnteresseerd?

 

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op 13 februari 2022.

 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.

 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdagnamiddag 16 februari 2022 tussen 13u en 17u in het OCMW van Olen.
   

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Marc Wynants via [email protected] of 0479 82 01 44.

 

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Door: - do, 20/01/2022 - 14:08
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 14/02/2022