Arts / Medical Focal point COZO Antwerpen (v/m/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden: we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen.

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Onder toezicht van de Programmacoördinator, verzekert u de medische activiteiten van het betreffende programma.

Als expert verzekert u de kwaliteit van de medische zorgverlening binnen het programma en geeft u begeleiding aan de medische vrijwilligers, teneinde de zorgdoelen van het programma te realiseren, te getuigen over schendingen van mensenrechten en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Verantwoordelijke van de medische activiteiten

Coördineren en organiseren van de medische activiteiten van het programma, in samenwerking met de andere medical focal points, via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • Aanspreekpunt voor de psycho-medisch-sociale partners.
 • Het organiseren van de medische consultaties en het ruimte om zelf consultaties te doen. Het waken over de kwaliteit van de consultaties en het gebruik van de patiëntendossiers.
 • Het voorschrijven van medicatie voor patiënten
 • Het actief deelnemen aan de monitoring en evaluatie van het project.
 • meewerken aan pleidooi uit een medisch kader. 
 • Het melden van alle strategische problemen aan de programmacoördinator en de organisatorische problemen aan de gezondheidsdirectie
 • Op termijn, het implementeren van de procedures en protocollen bepaald in overleg met de gezondheidsdirectie

Als Supervisor

 • Omkaderen en begeleiden van het vrijwillig medisch team in overeenstemming met het operationeel kader,
 • de bestaande processen en protocollen bewaken,
 • verzorgen en aanbieden van een adequaat werkkader.
 • Vrijwilligers ondersteunen en omkaderen, zodat ze de waarden en missie van de organisatie volgen en uitdragen.
 • en het organiseren van intervisiemomenten met de vrijwilligers.

Als Teamlid van het Programma

 • Het deelnemen aan de interne vergaderingen (teamvergaderingen, lente-universiteiten, algemene vergaderingen, departement gezondheidheid,…)
 • Het opmaken van verslagen gelinkt aan de activiteiten en het meewerken aan rapportering
 • Het deelnemen aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen
 • Het opnemen van specifieke sociale taken in functie van de noden; het programmeren en uitwerken van de nodige taken; het opzetten van specifieke activiteiten zoals beschreven in de actieplannen om de doelen te behalen binnen het gewenste termijn
 • Het opvolgen van medicatie bestellingen en het bewaken van de juiste facturatie.
 • het filteren van de inschrijvingen tijdens de onthaaldagen.

Jaarlijks wordt een individueel actieplan opgesteld met de programmaverantwoordelijke, waarin de specifieke werkdoelen van het komende jaar worden gedefinieerd volgens de gangbare cyclus van het projectbeheer.

Positionering/organigram/ netwerkelementen

De functie krijgt leiding van de team leader van het project

De functie geeft leiding aan een groep van : 5 à 10 stagiaires, vrijwilligers, werknemers (indicatief)

JOUW PROFIEL

 • Medisch diploma: algemene geneeskunde. Erkend in België. In het bezit van een RIZIV-nummer.
 • Een opleiding in volksgezondheid is een meerwaarde.
 • Kennis van of interesse in een kwetsbaar publiek
 • Perfecte kennis van het Nederlands.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg.
 • Teamplayer, open voor werken met vrijwilligers
 • Beschikbaarheid: van maandag tot vrijdag kantooruren
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.
 • Informatica: een goedde kennis van Office.

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 3.490,42 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.809,46 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: - ma, 20/09/2021 - 18:00
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 15/02/2022