Begeleider (context, leefgroep, jongere) in de jeugdhulp

’t Pasrel vzw
Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen Opgroeien

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in ons huis in Halle kinderen van 0 tot 10 jaar, zowel ambulant als residentieel. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische en holistische visie op jongeren en hun gezinnen.

Wij zoeken een begeleider (context, leefgroep, jongere) voor onze werking in Halle.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Functieomschrijving

De job van begeleider in ’t Pasrel is vanuit onze systeemvisie specifiek ingevuld: je combineert begeleidingswerk (met de gezinnen en de jongere) met leefgroepwerk. Het is daardoor een uitdagende en stimulerende job waarin je op veel domeinen kan groeien.

Begeleidingswerk

 • Je verzorgt de begeleiding van een kind en zijn context

 • Je voert individuele en gezinsgesprekken

 • Je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere

  hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...

 • Je gaat op huisbezoek om de context van het kind te leren kennen

 • Je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding

 • Je formuleert samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere

  hulpverlening

Leefgroepwerk

Je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de praktische organisatie van

de dagelijkse zorg voor de kinderen

 • Je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en

  je eigen grenzen bewaken

 • Je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten,

  omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...

 • Je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem (gemiddeld twee permanenties

  per week, waarvan gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanenties tijdens het weekend per maand)

Profiel

Je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke

leefsituatie

 • Je hebt een basiskennis van het systeemdenken

 • Je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk

 • Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een

  migratieachtergrond

 • Je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het

  Nederlands verslagen schrijven

 • Je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders

 • Je bent flexibel en kan goed jouw agenda beheren

 • Je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet

  nodig

Aanbod

Een afwisselende job waarin je extra ervaring opdoet met een variatie aan

problematieken. Je maakt ook kennis met verschillende methodieken en

theoretische kaders.

 • Uitgebreide vorming en bijscholing

 • Een jong team dat collegialiteit en wederzijdse ondersteuning heel belangrijk vindt.

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week.

 • Dit is geen 9 to 5-job. Dat vraagt flexibiliteit, maar geeft je ook veel ruimte om jouw agenda zelf te bepalen.

 • Telewerk: voor sommige taken kan je van thuis uit werken.

 • Een contract van onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang

 • Loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01

 • Premies voor nacht- en weekendwerk

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Sollicitatieprocedure

 • Laat ons weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail naar [email protected]. We doen een permanente evaluatie van de binnenkomende kandidaten dus solliciteer zeker eerder dan de deadline!

 • Indien u geselecteerd wordt, volgt een online gesprek. Na verdere selectie volgt een schriftelijke proef, die van thuis uit beantwoord wordt en een live gesprek.

  Bijkomende informatie

 • Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie.

 • Inlichtingen te verkrijgen via het telefoonnummer 02 305 92 80 (Marij Minnebo, coördinator)

Plaats tewerkstelling

't Pasrel Halle Lenniksesteenweg 619 1500 Halle

Bijlage Grootte
Begeleider Halle .pdf 65.86 KB
Door: Elke -
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 31/10/2023