CAW Brussel zoekt Stafmedewerker cliëntenvolgsysteem en meetbeleid (M/V/X) 0,7 - 0,8 VTE onbepaalde duur contract

Wie zijn we ?


Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame
welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW
Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we
de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder
tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn, . We
signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken
en te voorkomen.


Je bent verantwoordelijk voor de cliëntvolgsystemen binnen CAW Brussel, de analyse van de data en
biedt ondersteuning aan de medewerkers met betrekking tot data-analyse. Je coördineert innovatie
van het meetbeleid binnen de organisatie, je versterkt de kwaliteit van het elektronisch cliëntdossier
en legt de nodige verbindingen met de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening. Je houdt rekening
met de wettelijke verplichtingen en volgt de sectorale ontwikkeling van het elektronisch dossier en het
cliëntvolgsysteem-instrument op de voet.
Je vertaalt deze ontwikkeling op een gebruiksvriendelijke en heldere manier naar onze hulpverleners.
Je biedt ondersteuning aan teams en leidinggevenden bij het toepassen van de instrumenten. Op maat
van onze organisatie werk je dashboards, modules en rapportage tools uit, stuur je bij waar nodig en
dit op een participatieve manier.
Als data-analist ondersteun jij directie en de leidinggevenden in de verwerking daarvan. Je analyseert
de intern gestructureerde data en zet ze om naar strategisch bruikbare gegevens. Met behulp van jouw
analyses optimaliseren de teams hun acties en brengen ze de effecten ervan in kaart. Daarnaast draagt
het meetbeleid bij aan het algemene kwaliteitsbeleid van het hulpverleningsaanbod van CAW Brussel.
Je staat ook in voor de (jaarlijkse) rapportage aan onze belangrijkste stakeholders zoals Vlaamse
Overheid en Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wat verwachten we?


 Je ondersteunt de dataregistratie en de gegevensverwerking van alle teams.
 Op regelmatige basis maak je data-analyses en rapporten voor intern en extern gebruik en
geeft bewegingen overzichtelijk weer. Je presenteert je bevindingen op een bevattelijke
manier aan directie, coördinatoren en teams.
 Je denkt mee na over intern en extern gebruik van data en werkt daarvoor nauw samen met
je collega’s van de staf en de coördinatoren. Je communiceert ook over inconsistenties of
technische problemen.
 Je beantwoordt ad-hoc vragen van de directie in functie van rapportage aan de verschillende
overheden (Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest).
 Je onderzoekt systematisch nieuwe methodes voor de optimalisering van data-analyse en -
synthese.
 Je doet beleidsvoorbereidend werk en maakt beleidsdossiers. Hiervoor volg je de inhoudelijke
beleidsontwikkelingen en evoluties op in verband met algemeen welzijnswerk en sociaal werk
op de eerste lijn.
 Je hebt een goed inzicht in functie van de indicatoren ter verantwoording van de output.

Wie zoeken we?


 Je deelt het belang van een kwaliteitsvolle cijferanalyse.
 Tabellen, grafieken, statistieken opmaken en interpreteren, kennen geen geheimen voor jou.
Je beheerst de belangrijkste technieken voor data-analyse. Je kan vlot overweg met
Softwarepakket (SPSS, Power BI, SQL, MyDBR, …). Excel kent voor jou geen geheimen en je
beheerst ook goed de andere toepassingen van MS Office. Je leert graag snel bij en bent bereid
om nieuwe toepassingen te leren kennen.
 Je beschikt over ervaring, kennis en vaardigheden van cijferanalyse: je begrijpt vragen en
cijfernoden van leidinggevenden en medewerkers, bent in staat hen dieptevragen te stellen
en kijkt kritisch en onderzoekend naar getrokken cijfers.
 Je hebt analytisch inzicht en kan je analyses helder voorstellen.
 Je hebt zin voor initiatief, je bent zelfstandig en efficiënt en je kan planmatig, nauwkeurig en
oplossingsgericht werken.
 Je hebt kennis en ervaring met een cliëntvolgsysteem, elektronisch cliëntdossier en statistische
dataverwerking en data-analyse en kan deze vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen.
 Jij kan vlot en duidelijk communiceren en jij kan vlot bewegen tussen de operationele en
beleidsmatige aspecten van de functie.

Wat bieden we?

 Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken
 Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten
te ontwikkelen
 Verloning volgens barema B1A van PC 319.01
 We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook uit andere sectoren betreffende de
anciënniteit
 Een 0,7- 0,8 VTE contract onbepaalde duur
 Maaltijdcheques en extra verlofdagen
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 Flexibele uurroosters en mogelijkheid tot telewerk
 Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe solliciteren ?

Stuur t/m 22 oktober 2023 per mail je motivatiebrief en cv naar Ann Van Malderen:-
[email protected] met vermelding “Stafmedewerker cliëntvolgsysteem en
meetbeleid”
in het onderwerp van je mail.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij Ann Van Malderen via
[email protected]

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine,
seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.

 

Door: CAW Brussel vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 22/10/2023