Communicatiemedewerker GC De Markten

Je komt terecht in GC De Markten, het gemeenschapscentrum in de Brusselse vijfhoek. De Markten is er zowel voor wie in het stadscentrum woont, als voor wie van verder komt. Zowel de lokale verankering, als de grootstedelijke realiteit zijn daarom belangrijk in de werking.
De 22 gemeenschapscentra van N22 zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.


Als communicatiemedewerker werk je samen met de centrumverantwoordelijke en de andere collega’s aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal.
Je ontwikkelt een uniform communicatiebeleid dat de volledige werking van GC De Markten representeert.
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.
Opdrachten
Communicatie en onthaal
− Je staat in voor ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het GC en laat dit doorstromen naar het team communicatie & onthaal, dat je ook aanstuurt.
− Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van het communicatieplan van het GC.
− Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.
− Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het GC.
− Je bent eindverantwoordelijke voor de content van het tijdschrift, de website, de digitale nieuwsbrief, sociale media en andere informatiedragers en voor de archivering ervan.
− Je ontwikkelt promotiemateriaal.
Werkprocessen
− Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de werking van het GC en de externe communicatie (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).
− Je ontwikkelt communicatiestrategieën en tools voor de interne communicatie (bv. Sharepoint).
− Je maakt (mee) het communicatiebudget op en beheert het.
− Je ontwikkelt mee de publiekswerking (adressenbeleid en -beheer, doelgroepencommunicatie …).
Overleg
− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie en publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
− Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale communicatie.
− Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.
− Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.
Algemene werking van het GC
− Je ondersteunt bij activiteiten van het gemeenschapscentrum.
− Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.
− Je bent bereid avond- en weekendwerk te verrichten.

 


Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/15096-61 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op maandag 10 april 2023.
Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.
De online registratie geldt als indieningsdatum.

Door: - wo, 15/03/2023 - 10:35
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 11/04/2023