Contextbegeleider

09/10/2019 - 12:18
Bedrijf
CKG Betlehem
Gemeente
Mechelen
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

(85%)

 

Het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem is op zoek naar een contextbegeleider voor haar residentiële werking.
 

Het CKG biedt op verschillende manieren opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar.  We bieden een tijdelijke ondersteuning met als doel dat kinderen en hun ouders nadien op eigen kracht verder kunnen. Na taxatie van de aanmeldingsvraag wordt er gekozen voor de hulpverleningsvorm die het meest aansluit op de noden van het gezin.

De residentiële werking biedt opvang aan kinderen van 0-12 jaar in combinatie met coaching en ondersteuning van de ouders in hun opvoedingsproblemen.  Dit zowel in de thuiscontext van het gezin, als binnen de leergroep.  Ook de school en het netwerk van de ouders spelen een belangrijke rol in het hulpverleningstraject.

Als contextbegeleider sta je in voor de begeleiding van gezinnen en dit zowel in de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening.

 

Jij

 • gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering van cliënten;

 • reflecteert kritisch over je eigen pedagogisch handelen en stuurt zo nodig bij;

 • staat open voor feedback en bent bereid om in open communicatie te treden met anderen;

 • vindt het boeiend om aan de slag te gaan met ouders en kinderen (0-12 jaar) rond opvoedingsproblemen;

 • kijkt met een brede hulpverleningsbril naar het functioneren van kinderen en hun gezin;

 • kan omgaan met crisissituaties, onmacht en teleurstellingen;

 • bent een sterke teamspeler, maar durft ook opkomen voor je eigen visies en noden;

 • beschikt over een gezonde portie creativiteit, enthousiasme en humor;

 • bent stressbestendig;

 • kan je flexibel inzetten vanuit noden van het gezin, maar ook vanuit teamaangelegenheden (crisisoverleg, samenwerking met leergroepbegeleiders, ziekte,…);

 • neemt vanuit je kerntaak initiatieven en verantwoordelijkheden op die het klimaat binnen de leergroep, het team en de hulpverleningsrelatie bevorderen

 • beoogt het optimaliseren en/of herstellen van het gezinsfunctioneren m.b.t. de opvoeding, teneinde de draagkracht te vergroten, de zelfstandigheid te verstevigen en de opvoedingssituatie te ondersteunen. Het uiteindelijk doel is dat ouders terug hun verantwoordelijkheid voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen kunnen opnemen zonder hulpverlening.

 • begeleidt de gezinnen thuis, maar evenzeer in het CKG vanuit het oplossingsgericht en systemisch denkkader. Dit betekent dat je handelt vanuit volgende principes:

  • je biedt pedagogische begeleiding en coaching aan ouders thuis en in het CKG  ter ondersteuning van hun opvoedingstaak
  • je kan vraag- en gezinsgericht werken
  • je kan doelstellingen inventariseren, werkbaar maken en evalueren
  • je biedt een hulpverleningsaanbod aan dat de algemene ontplooiing en ontwikkeling van kinderen stimuleert
  • je gaat een sterke samenwerking met de leergroepbegeleiders aan die instaan voor de residentiële opvang en begeleiding van de kinderen. De leergroep wordt gebruikt om de kinderen bepaalde vaardigheden te leren die zij nodig hebben binnen de context van het gezin of die zij nodig hebben in het kader van hun gezonde psychosociale ontwikkeling
  • je betrekt het netwerk rondom het gezin actief bij interventies.

 

 

Jij krijgt

 • een enthousiast team;
 • een aangepast opleidingstraject;
 • verantwoordelijkheden en mandaten binnen een zelfsturend team
 • voldoende ruimte voor intervisie en coaching m.b.t. je kernopdracht en het functioneren binnen een team
 • een organisatie die werkt maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing
 • een vervangingscontract (85%) tot 01/10/2020
 • een loon volgens paritair comité 319.01(B1c), met overname relevante anciënniteit.

 

Jij hebt

 • effectieve werkervaring in gezinsbegeleiding en bij voorkeur ook met residentiële hulpverlening;
 • kennis van en bent vertrouwd met systeemdenken, oplossingsgericht werken en het contextueel denkkader;
 • bijzondere interesse voor de pedagogische en psychologische ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 12 jaar) en de opvoedkundige taak van de ouders, met een geloof in de positieve krachten van ouders;
 • minimum een bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkaardig door ervaring;
 • bereid om bijscholingen te volgen;
 • geen bezwaar om in een flexibel uurrooster te werken in functie van de taakinvulling (d.i. o.a. avondwerk en telefonische permanentie op het CKG);
 • een rijbewijs B;
 • een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2).

 

Meer weten?

Meer informatie over het CKG vind je op onze website of kan je bekomen bij Katrien Mertens via het telefoonnummer 015 44 67 67 of via [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij onze nieuwe collega?

Mail je CV en gemotiveerde sollicitatiebrief tot en met 19/10/2019 naar [email protected].  Vermeld als onderwerp “vacature contextbegeleider”.

 

Op basis van de sollicitatiebrieven met CV gebeurt een eerste selectie en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.  Datum wordt later bekend gemaakt.

 

 

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Bijlage Grootte
2019 10 vacature contextbegeleider.pdf 430.5 KB
Door: - wo, 09/10/2019 - 12:18
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 19/11/2019