Coördinator 11.11.11 kantoor Kinshasa

11.11.11 vzw is op zoek naar een: 

Coördinator 11.11.11 kantoor Kinshasa  

100% bepaalde duur van 1.10.2018 t/m 30.09.2020 (verlenging mogelijk) 

Doel van de functie en plaats in de organisatie: 

De Coördinator van het 11.11.11 kantoor in Kinshasa verzekert het uitbouwen en uitvoeren van het 11.11.11 programma in RDC in samenwerking met de verantwoordelijken te Brussel.  Hij/zij staat in voor het beheer van alle aspecten die gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van 11.11.11 in RDC (kantoor, uitbouwen en onderhouden relaties,…) 

De Coördinator kantoor Kinshasa rapporteert aan het Diensthoofd Zuiddienst. 

Wat doe je ? 

 

 1. Leidinggevende taken 

 • Aansturen en coachen van de medewerkers in het kantoor in Kinshasa 

 • Verantwoordelijk voor de teamwerking 

 • Functionerings- en evaluatiegesprekken houden 

 • Vormingsbeleid voor het kantoor uitbouwen en opvolgen 

 • Actieve deelname aan de strategische besluitvorming binnen de Zuiddienst 

 • Rapporteren van de belangrijkste evoluties en opportuniteiten aan het Diensthoofd zuidwerking 

 • Op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en interne discussies binnen 11.11.11 

 

 1. Ondersteunende opdrachten in het kader van de partnerwerking 

 • Bijdragen aan het uittekenen en aanpassen van het 11.11.11 partnerprogramma 

 • Permanent opvolgen van de verschuivingen binnen de civiele maatschappij in de regio 

 • Opvolgen van de belangrijkste sociale, economische en politieke evoluties in RDC in relatie tot de positie van de civiele maatschappij 

 • Innovatie stimuleren.  Identificeren en opvolgen van vernieuwende initiatieven van de civiele maatschappij 

 • Uitbouwen en onderhouden van een permanente dialoog met de medewerkers die de partnerwerking opvolgen 

 • Regelmatig deelnemen aan relevante activiteiten van partners en verwante organisaties 

 • Identificeren en voorstellen van mogelijke nieuwe partnerrelaties 

 

 1. Ondersteunende opdrachten naar de andere diensten binnen 11.11.11 : 

 • Opvolgen en signaleren van belangrijke gebeurtenissen in de nationale en regionale context 

 • Garanderen van de nodige input aan de beleidsmedewerker regio Grote Meren. 

 • Garanderen van een basiskennis in het kantoor betreffende de thema’s bij de Beleidsdienst 

 • Aanleveren van materiaal en artikels voor diverse publicaties 

 • Verzekeren van input op de website 

 • Uitwisselingen tussen groepen in Noord en Zuid concretiseren 

 

 1. Concretiseren van de koepelwerking en participeren binnen relevante internationale netwerken 

 • Het kantoor overlegt regelmatig met de verantwoordelijken van de leden. 

 • De uitwisseling en samenwerking tussen de leden van 11.11.11 actief stimuleren 

 • Het kantoor informeert de leden van 11.11.11 omtrent de activiteiten van de koepel 

 • Minimale dienstverlenging aan lidorganisaties van 11.11.11 

 • Focal point op het terrein voor de sector mbt de strategische dialogen 

 

 1. Het kantoor is de antenne voor 11.11.11 en staat in voor de uitstraling en de vertegenwoordiging van 11.11.11 op alle niveaus in RDC.  Het kantoor verdedigt de waarden van de organisatie naar alle actoren van belang (lokale actoren civiele maatschappij, media, ambassade, INGO’s,…) . 

 

Beheer van het kantoor 

 • Opmaken van een jaarlijkse operationele planning voor het kantoor 

 • Organiseren van een efficiënt functionerend kantoor van 11.11.11 met eindverantwoordelijkheid voor alle interne zaken zoals de organisatie, administratie, financieel beheer en lokale personeelszaken. 

 • Regelmatig organiseren van teamvergaderingen 

 • De nodige infrastructuur garanderen om te kunnen functioneren 

 • Wanneer nodig, overleggen met de Diensthoofd Zuiddienst aangaande het functioneren van het kantoor 

 • Het legale kader scheppen dat nodig is om het bureau te laten functioneren 

 • Een correct financieel beheer realiseren van alle aspecten van het kantoor 

 • Garanderen van het toepassen van de 11.11.11 procedures in het kantoor 

 • Garanderen van voldoende personeelsbezetting en een correct personeelsbeleid coherent met de lokale wetgeving en de procedures van 11.11.11.  Zorgen voor duidelijke en legale contracten, functiekaarten en werkafspraken met het lokale personeel 

Wie ben je ? 

 • Je hebt ruime werkervaring in Afrika, bij voorkeur in Centraal-Afrika. 

 • Kennis van de werking van internationale instellingen en internationale besluitvorming.  

 • Ervaring met management en coördinatiewerk: je kunt een team goed aansturen en personen en leerprocessen  begeleiden om de kwaliteit van het functioneren te bevorderen. 

 • Ervaring met beleidsbeïnvloedend werk.  Ervaring specifiek rond democratiseringsprocessen en natuurlijke rijkdommen is een voordeel. 

 • Je beschikt over een hoge mate van interculturele flexibiliteit en aanpassingsvermogen: je kunt je schikken naar de normen en waarden van andere culturen 

 • Je bent bereid tot regelmatig reizen in de regio 

 • Je bent stressbestending en kunt onder druk/moeilijke omstandigheden werken in een politiek onstabiele context 

 • Beschikken over goede sociale en analytische vaardigheden, en sterk zijn in netwerking. 

 • Je hebt goede analytische vaardigheden: je kunt verbanden leggen tussen problemen, hypotheses stellen en je kunt informatie goed indelen  in relevante categorieën. 

 • Je neemt graag initiatief, bent betrokken, loyaal en innovatief; je kun je identificeren met de uitdagingen in de context en de doelen van 11.11.11.   

 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Frans, en beschikt over een goede kennis van het Engels. 

 • Courante computer skills  

 • Universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring 

 

 

Werken bij 11.11.11 impliceert dat je akkoord kunt gaan met de volgende vijf basiswaarden: 

 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, … 

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat 

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen 

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen 

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen 

 

 

Wat bieden we je ? 

 • Een afwisselende, uitdagende en zingevende job in de ngo-sector 

 • Standplaats in ons kantoor in Kinshasa (RCD Congo) 

 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract van bepaalde duur voor 2 jaar (verlenging mogelijk) 

 • Een voltijdse job van 37u30’ per week 

 • Barema 5 van 11.11.11 dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds brutomaandloon van  2.427,11€ ; na 10 jaar ervaring  3.136.,99€ wordt en eindigt bij 31 j ervaring op 4.247,44€ 

 • Een aantal specifieke tegemoetkomingen eigen aan tewerkstelling in het buitenland (ikv huisvesting, verzekeringen enz )

 

Hoe word je onze nieuwe collega? 

 

Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van curriculum vitae moeten worden opgestuurd voor  naar Mw.  Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: [email protected] voor  donderdag 27 september om 9.00u.  

 

In de loop van week 39 maken we een eerste selectie van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef die thuis mag worden opgelost. Voor 5 oktober krijgt u hiervan bericht. 

Op basis van deze proeven maken we een tweede selectie. Een aantal kandidaten zal uitgenodigd worden voor een interview op maandag 8 oktober vanaf 09.15u, in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel. Hou deze datum dus al zeker vrij. 

 

Plaats van tewerkstelling:  

Standplaats in ons kantoor in Kinshasa (RCD Congo) 

Indiensttreding: zo snel mogelijk 

Meer informatie over de job kun je krijgen bij: 

Serge Beel tijdens de kantooruren 02/536.11.15 of 0485/98 88 46 

Door: 11.11.11 - do, 13/09/2018 - 15:40
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 27/09/2018