Coördinator Home-Start Vilvoorde

Home-Start Domo vzw is op zoek naar een deeltijdse coördinator die de lokale Home-Start-werking in Vilvoorde vormt geeft en uitbouwt.

Home-Start biedt preventieve gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen, van bij de zwangerschap tot twaalf jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders en werkt Home-Start aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin. Tijdens een Home-Start-traject leren kinderen, jongeren en hun ouders hun sterke kanten en sociaal netwerk te benutten, zodat ze veel voorkomende lichte problemen – die bij het normale opvoeden en opgroeien horen – zelf kunnen oplossen.

Home-Start is in verschillende steden en gemeenten actief, werd door Kind & Gezin erkend als preventief, mobiel gezinsondersteunend aanbod door vrijwilligers en werkt volgens de Home-Startmethodiek.

Taken

· Je coördineert de werking van de afdeling Vilvoorde.

· Je vertegenwoordigt Home-Start in het lokale werkveld, legt contacten met partnerorganisaties en beleidsmedewerkers en werkt nauw samen met het Huis van het Kind.

· Je bent verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid: wervingsacties opzetten, vrijwilligers opleiden, vrijwilligers en gezinnen bij elkaar brengen, maandelijkse intervisiemomenten met vrijwilligers organiseren.

· Je voert kennismakings- en afrondingsgesprekken met de gezinnen.

· Je schrijft het jaarverslag van de werking en kan dit mondeling toelichten, je stelt foutloos verslagen op, bereidt vergaderingen inhoudelijk en methodisch voor en schrijft bondige projectvoorstellen in functie van fondsenwerving.

· Je kunt de knelpunten van de organisatie en de gezinnen verwoorden, zowel op niveau van de eigen organisatie als op breder niveau in het werkveld.

· Je rapporteert aan en staat onder supervisie van de algemene coördinator.

Wij verwachten

· Een betrouwbare teamspeler die heel wat zelfstandigheid aan de dag kan leggen.

· Een communicatiebeest, die zowel op sociale media als tussen vrijwilligers en stakeholders uit het werkveld het woord op gepaste wijze neemt.

· Een warm empathisch hart, maar besluitvaardig en bewust van prioriteiten.

· Een flexibele geest, die open staat voor onverwachte wendingen en organisatienoden.

· Een enthousiaste vogel die vrijwilligers kan binden en warm maken.

· Een efficiënte ondernemer die projectmatig kan werken, kan plannen en bijsturen en budgetverantwoordelijkheid neemt.

· Een bachelordiploma met relevante ervaring.

· Ervaring in het werken met vrijwilligers en gezinnen in een kwetsbare situatie en vrijwilligers is een pluspunt.

Wij bieden

· Een enthousiast team van Home-Start-collega’s in heel Vlaanderen, waar je regelmatig mee in overleg gaat over de werking.

· Een enthousiaste ploeg vrijwilligers die met jou in overleg gaan tijdens intervisiemomenten.

· De nodige omkadering om kwetsbare gezinnen op de kaart te zetten en ze te versterken.

· Een deeltijds contract van 27 uur

· Verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1c, maaltijdcheques en een flexibel werkrooster. Relevante ervaring kan max. 5 jaar worden meegenomen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening.

Solliciteren of meer info

Wij verwachten je motivatiebrief en CV ten laatste op 6 december 2021 via mail. De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatie en cv, een schriftelijke proef en een gesprek. Meer info: 0497 55 56 28

Bijlage Grootte
VACATURE_Vilvoorde (3).pdf 212.41 KB
Door: Domo vzw - wo, 20/10/2021 - 14:59
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 06/12/2021