Culturele Bemiddelaar - Programma Zeebrugge (m/v/x), Vlaanderen

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en administratieve obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden: we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een lange termijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen.

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: sociale rechtvaardigheid, engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

De culturele bemiddelaar werkt aan het verminderen van culturele en taalkundige barrières om de toegang van migranten tot de diensten van het Zeebrugse project te vergemakkelijken en de werknemers te helpen de gedragingen en behoeften van de doelgroep beter te begrijpen en erop in te spelen.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder toezicht van de Vlaamse Coördinator ben je verantwoordelijk voor een beter wederzijds begrip tussen begunstigden en stakeholders binnen ons project in Zeebrugge.

Als tolk vergemakkelijkt hij/zij de taalkundige uitwisselingen door boodschappen te vertolken en te vertalen tijdens vergaderingen tussen actoren en begunstigden die geen gemeenschappelijke taal spreken. Hij/zij overbrugt sociaal-culturele kloven door boodschappen en situaties uit te leggen en te contextualiseren voor de deelnemers. Hij/zij legt de sociaal-culturele waarden en normen uit die ten grondslag liggen aan hun taal, gedrag of praktijken.  

Voorbeelden van taken:

 • Vertaling van documenten in de vereiste talen;
 • Vertaling voor de verschillende werknemers tijdens medische consulten (eerbiediging van het medisch beroepsgeheim);
 • In overleg met de werknemers deelnemen aan de selectie, de formulering en de verspreiding van boodschappen.

Als bemiddelaar is hij/zij proactief in het voorkomen van conflicten en het ondersteunen van de oplossing ervan: anticiperen, voorkomen, onderhandelen en oplossen van conflicten tussen actoren en begunstigden. Deze kwesties kunnen verband houden met uiteenlopende opvattingen die de mogelijkheid onderstrepen dat culturele waarden een belemmering kunnen vormen voor wederzijds begrip.

Voorbeelden van taken:

 • Ondersteunen van het onthaal, de ticketverdeling en de verschillende ontvangstruimtes om de werking uit te leggen, conflicten te voorkomen, individuele gevallen te beheren;
 • De activiteitsbeheerders bijgewerkte informatie verschaffen over de situatie van de begunstigden volgens de vastgestelde behoeften;
 • Deelnemen aan de reflectie over projectactiviteiten en -organisatie door deze te voeden met feedback van begunstigden

Als integratieambtenaar verstrekt hij/zij migranten informatie over bestaande diensten, hoe deze werken en wat hun rechten op deze diensten zijn. Hij/zij stelt de begunstigden in staat om op een empowerment manier met deze diensten om te gaan, zodat zij de meest doeltreffende strategieën kunnen gebruiken om hun eigen problemen op te lossen.

Hij/zij werkt ook aan het bevorderen van de vertrouwensrelatie met externe actoren en diensten, bijvoorbeeld door de begunstigde aan te moedigen vragen te stellen, verbeteringen voor te stellen, interacties toe te staan.

Voorbeelden van taken:

 • Verzamelen van feedback van de begunstigden over de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten;
 • Organiseren van focusgroepen met begunstigden over bepaalde thema's die vooraf met de teams zijn vastgesteld;
 • Screening aan de deur om de meest kwetsbaren te identificeren
 • Verbinding met interne en externe partners en ondersteuning van verwijzingen en oriëntaties;
 • Bewustmaking en promotie van de diensten bij de begunstigden met behulp van de beschikbare instrumenten;

Als logistiek medewerker verleent hij/zij logistieke steun bij het project in Zeebrugge.

Voorbeelden van taken:

 • Voorbereiding van de lokalen
 • Schoonmaken van lokalen

UW PROFIEL

 • Diploma middelbaar onderwijs. Een bachelordiploma in sociale, antropologische of paramedische studies en een kwalificatie als officieel vertaler strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring in sociaal werk en/of met kwetsbare groepen. Eerdere ervaring met een NGO is een pluspunt;
 • Culturele bemiddelingsvaardigheden, teamgeest, doeltreffende en efficiënte communicatie met anderen, kalmte in alle situaties
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Schrijfvaardigheid
 • Geest om anderen te helpen.
 • Assertief en besluitvaardig zijn
 • Vereiste talen : Arabisch, Tigrinya, Amhaars en Engels.
 • Beheersing van de Office Suite

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende baan in een dynamische en familiale omgeving, binnen een team van professionals.
 • Een halftijds contract van bepaalde duur 1 jaar (39 uur).
 • Een brutosalaris van 1443,19 euro bij 2 jaar ervaring
 • Maaltijdcheques - 100% terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer - Hospitalisatieverzekering

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw sollicitatie met behulp van het daartoe bestemde formulier vóór 28/02/2022.

Dokters van de Wereld dankt u voor uw belangstelling voor onze organisatie en wenst u veel succes bij uw reis.

Dokters van de wereld-België behoudt zich het recht voor de aanwerving vóór de uiterste datum van ontvangst van de sollicitaties af te ronden. Wij reageren op alle sollicitanten.

DVDW-BE vraagt geen financiële deelname in het aanwervingsproces.

Dokters van de wereld-België zet zich in voor mensen met een beperking en strijdt tegen alle vormen van discriminatie. Wij willen u erop wijzen dat uw gegevens geautomatiseerd zijn en vertrouwelijk zullen worden behandeld. In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard. Alleen personen die gemachtigd zijn door ons Algemeen Vertrouwelijkheidshandvest hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Door: - ma, 13/12/2021 - 21:08
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 28/02/2022