CULTUURBELEIDSCOORDINATOR VOLTIJDS

Takenpakket

 • Je coördineert de verschillende aspecten van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid;
 • Je begeleidt de processen die verbonden zijn aan de opmaak, de uitvoering en aan de evaluatie van het cultuurbeleidsplan;
 • Je verzorgt de redactie van het cultuurbeleidsplan, het jaarlijks actieplan en werkingsverslag;
 • Je werkt in nauw overleg met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld en de beoogde doelgroepen en je bouwt netwerken uit in de culturele sector;
 • Je ontwikkelt projecten in de culturele sfeer en organiseert en ondersteunt waar nodig culturele evenementen die passen binnen het lokaal cultuurbeleid.
 • Je ondersteunt de cultuurraad in haar adviesfunctie.
 • Je stimuleert participatie van en met de beoogde doelgroepen. Je speelt in op de diversiteit, op alle vlakken, die onze gemeente kenmerkt;
 • Je gaat op zoek naar subsidie en financieringen voor de gemeentelijke cultuurprojecten;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente naar subsidiërende overheden, andere gemeentelijke diensten en lokale partners toe. Je werkt samen met de Franstalige cultuurdienst. Je participeert aan het overleg van de Brusselse cultuurbeleidscoördinatoren ingericht door de VGC.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een universitair diploma of een gelijkgesteld niveau;
 • Ervaring en/of opleiding in cultuurmanagement zijn een plus;
 • Nederlands is je moedertaal. Je beschikt over goede redactionele vaardigheden. Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit in het Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlandstalig en Franstalig cultureel leven.
 • Je hebt ervaring in beleidswerk of in het opzetten van culturele projecten. Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid. Je bent een vlotte facilitator in het overleg en de samenwerking met de lokale partners. Je beschikt over empathische capaciteiten om teams te motiveren en bruggen te bouwen;
 • Je hebt een hart voor cultuur en inzicht in de culturele sector in Brussel;
 • Je denkt en handelt pro-actief en strategisch in jouw coördinatiefunctie;
 • Je bent creatief en dynamisch, en neemt vlot initiatief;
 • Je bent flexibel en bereid om occasioneel buiten de normale uurregeling van het gemeentebestuur te werken.
 • Je bent vertrouwd met de gemeentewet en met het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Je hebt inzicht in de werking van een gemeentebestuur. Je hebt inzicht in de Brusselse structuren en de plaats van een Brusselse gemeente die voor haar Nederlandstalig cultuurbeleid samenwerkt met de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 • Je hiërarchische verantwoording leg je af aan het Diensthoofd Nederlandstalige aangelegenheden.

Wij bieden

 • Een veelzijdige job in een uitdagende gemeente
 • Een voltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar met verloning volgens salarisschaal A1 (na 1 jaar mogelijk een contract van onbepaalde duur mits gunstige evaluatie)
 • Taalpremie mits slagen van de Selor-proeven

Andere voordelen

 • Terugbetaling MIVB/De Lijn/NMBS
 • Maaltijdcheques
 • De anciënniteit van een andere Belgische overheid of van de privé sector wordt in rekening gebracht op voorwaarde dat deze dienstjaren nuttig zijn voor de betrekking.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief met CV en diploma per mail naar : [email protected]

Door: Bib Joske - ma, 14/10/2019 - 14:20
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 18/11/2019