Deskundige – jongeren en bibliotheken

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige - jongeren en bibliotheken (niveau B) bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport.

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.
De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De algemene directie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.
De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. Je wil van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad maken en zet hierrond projecten op in samenwerking met anderen. Een grote focus ligt op jongeren in de Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken. Je werkt rond en met jongeren, de bibliotheken en Muntpunt en legt verbanden waar mogelijk.
Concrete projecten en dossiers zijn bijvoorbeeld: - Je helpt de bibliotheekmedewerkers bij het zoeken naar methodieken om met jongeren aan de slag te gaan in de bibliotheek. Je faciliteert uitwisseling en brengt inspiratie aan. Je volgt ook de werkgroep Mediawijsheid op. - Je ondersteunt experimenten en trajecten rond leesbevordering in het kader van de Leeslijn (het gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma van de bibliotheken). - Je bent het aanspreekpunt voor de bibliotheken en de externe partners rond jongeren/leesbevordering. - Je ontwikkelt een beleid rond kind- en jeugdvriendelijkheid en zet hierrond eigen initiatieven op.

Opdrachten
Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:
• Je ondersteunt experimenten en trajecten rond (en met) jongeren, bibliotheken en leesbevordering in het kader van de Leeslijn.
• Je zet initiatieven op rond kind- en jeugdvriendelijkheid.
• Je werkt samen met de interne VGC-diensten en met externen i.f.v. deze projecten en trajecten.
Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot het beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):
− Je communiceert over de verschillende activiteiten en houdt alle partners op de hoogte van de verschillende experimenten en trajecten die lopen.
− Je organiseert bijeenkomsten van de werkgroep Jongeren en de werkgroep Mediawijsheid.
− Je zet uitwisselings- en vormingsactiviteiten op.
− Je volgt en werkt zaken uit in kader van de Leeslijn.
Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein:
− Je ontwikkelt en verspreidt expertise rond het werken met jongeren in bibliotheken en in kind- en jeugdvriendelijkheid.
− Je neemt deel aan vergaderingen, staat in voor het verslag en zorgt voor terugkoppeling.
− Je ontwikkelt en onderhoudt contacten met verschillende instanties, organisaties, steunpunten … met betrekking tot jongeren, bibliotheken en leesbevordering.
Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:
− Je werkt methodieken en projecten rond jongeren en bibliotheken uit. Je past bestaande materialen aan. Je experimenteert en zoekt naar manieren om jongeren hierbij actief te betrekken.
− Je legt linken tussen het OBiB-team (dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel) en de VGC-jeugddienst en doet hetzelfde tussen bibliotheken en jeugdpartners.

 

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/register/11782-45 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 29 mei 2022.
Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.
De online registratie geldt als indieningsdatum.

Bijlage Grootte
IB_deskundige jongeren en bibliotheken.pdf 228.52 KB
Door: - vr, 06/05/2022 - 11:49
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 30/05/2022