DIRECTEUR ACCOLAGE VZW (80%)

Accolage zijn lokale netwerken van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, enz. Accolage is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn of haar eigen mogelijkheden. De netwerken worden begeleid door professionele antennebegeleiders, samen met lokale vrijwilligers. Dankzij vorming en ontmoetingsmomenten worden deelnemers regelmatig gehoord en versterken zij hun interpersoonlijke vaardigheden. Via de werking in de netwerken worden mensen met elkaar verbonden en dragen we bij tot “warme buurten”. Wat in 2013 als een klein inspirerend project begon, is intussen uitgegroeid tot een netwerk met meer dan 600 deelnemers actief in binnenkort 11 Brusselse wijken. Om deze ontwikkeling verder in goede banen te leiden zoekt Accolage iemand met een goede dosis sociaal ondernemerschapstalent.

Functiebeschrijving

Strategisch De directeur

 • werkt samen met het bestuur de strategie van Accolage uit met het oog op verankering van bestaande netwerken en ontwikkeling van Accolage.
 • bestendigt de Accolage-methodologie. Deze is dynamisch en evolueert nog steeds i.f.v. dagelijkse ervaringen.
 • ontwikkelt partnerschappen op verschillende vlakken: financieel, promotioneel, timebanking, vorming, impactmeting, …
 • ondersteunt de communicatiemedewerker in de communicatie- en programmatiestrategie.
 • is het aanspreekpunt voor de overheid en onderhoudt goede relaties met het beleid.
 • legt verantwoording af aan het bestuursorgaan van de organisatie.

Operationeel De directeur

 • staat borg voor een efficiënte en kwaliteitsvolle werking.
 • bouwt verder op de ervaringen en inzichten van de burenhulpnetwerken, zoals die werden uitgewerkt in 11 buurten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • inspireert lokale en bovenlokale actoren om mee te stappen in het initiatief.
 • voert gesprekken met geïnteresseerde actoren om nieuwe netwerken op te starten.
 • stuurt het team aan en motiveert leden. Dit zijn allen mensen die bewust willen meewerken aan warme buurten.
 • zoekt actief naar financiering, volgt de dossiers op en verzorgt het financieel beheer.
 • garandeert de goede samenwerking met de overkoepelende partnerorganisaties, en bouwt ook nieuwe partnerschappen uit.
 • aarzelt niet om creatief in te spelen op de maatschappelijke context en op opportuniteiten die zich voor doen.

Functieprofiel

 • Je bent geboeid door de leefwereld van ouderen en kwetsbaren en overtuigd van hun meerwaarde in de maatschappij.
 • Je hebt een goede dosis sociaal ondernemerschap.
 • Je motiveert en inspireert mensen met je verhaal en je aanpak.
 • Je hebt leiderschapscapaciteiten en geeft leiding op een participatieve wijze.
 • Je bent een bruggenbouwer.
 • Je bent in staat de visie van de organisatie en het project uit te dragen.
 • Je hebt ervaring in projectcoördinatie: concept, planning, (financiële) rapportering.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je hebt kennis van organisatieontwikkeling en financieel beheer.
 • Je hebt een hart voor Brussel en kennis van het Brusselse werkveld en de overheden.
 • Je beschikt minstens over een bachelorsdiploma of hebt gelijkwaardige kennis door ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van Nederlands en Frans.

Ons aanbod

 • 80% tewerkstelling (4/5e werktijd)
 • Verloning volgens wettelijk barema B1a van Paritair Comité 329.
 • Maaltijdcheques en gsm-vergoeding.
 • Een superdiverse job met een grote maatschappelijke impact.
 • Een boeiende werkomgeving in volle ontwikkeling.
 • Een gemotiveerd en divers team.
 • Een grote zelfstandigheid van werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk.
 • De nodige inhoudelijke ondersteuning en coaching.

Solliciteren

Wil je deze fantastische uitdaging niet missen, reageer dan zeer snel. Met valabele kandidaten gaan we onmiddellijk in gesprek. Datum indiensttreding in onderling overleg.

Bezorg je motivatiebrief vergezeld van je curriculum vitae zo snel mogelijk aan Herwig Teugels, Lakensestraat 76, bus2 1000 Brussel

bij voorkeur per e-mail via [email protected]

CONTACT

Tel.: 0484 48 38 33

[email protected]

www.accolage.be

Bijlage Grootte
Vacature directeur Accolage vzw.pdf 1.4 MB
Door: Accolage - vr, 24/06/2022 - 15:10
Deze vacature blijft zichtbaar tot za 31/12/2022