Directeur (m/v/x) voor kinderdagverblijf KaDeeke

Zorgbedrijf Vilvoorde zoekt een directeur (m/v/x) voor het kinderdagverblijf KaDeeke. Met zijn 250 personeelsleden staat Zorgbedrijf Vilvoorde garant voor kwalitatieve, warme zorg en een waaier aan maatschappelijke diensten. De directeur van het kinderdagverblijf speelt hierin een cruciale rol.

Kinderdagverblijf KaDeeke

KaDeeke verwelkomt dagelijks ruim 123 kindjes in een mooie en aangepaste infrastructuur op één site in Vilvoorde. Het kinderdagverblijf engageert zich bovendien om 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen toe te leiden.

KaDeeke is een verandertraject gestart waarbij de werking meer wordt afgestemd op de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. Daarbij ligt de focus o.m. op betrokkenheid van het personeel en een grotere autonomie van de leefgroepen.

Kleine groepen (10 huisjes van maximaal 14 kinderen) zorgen ervoor dat onze kinderen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving . In elk huisje streven we naar een gemengde leeftijdsgroep (baby’s, kruipers, peuters). De diversiteit in leeftijd, vaardigheden, identiteiten, enz., zorgt ervoor dat kinderen heel veel van elkaar leren en ze leren tegelijkertijd rekening te houden met elkaar. Wil jij ons team van enthousiaste medewerkers leiden? Dat kan!

KaDeeke heeft een 30-tal kinderbegeleiders en 3 leefgroepverantwoordelijken, 1 deskundige kinderopvang, 1 diëtist, 1 administratief medewerker en 1 logistiek verantwoordelijke met 6 logistieke medewerkers.

Het takenpakket?

 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf. Samen met het team van leidinggevenden ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een 40-tal medewerkers.
 • Je vertaalt samen met jouw team de onderstaande visie van KaDeeke naar de werkvloer.

KaDeeke is een warme thuis waar kinderen ZICHZELF MOGEN ZIJN en worden.

KaDeeke is een plek waar ouders, kinderen en medewerkers SAMEN en IN DIALOOG met elkaar op ontdekkingsreis gaan.

KaDeeke is een veilige, geborgen plek waar we met een OPEN HOUDING naar de KRACHT van élk kind, élke ouder en élke medewerker kijken.

 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het kinderdagverblijf. Je maakt en beheert het budget van het kinderdagverblijf. Dat omvat de uitgaven en ontvangsten voor het personeel, de werking en de infrastructuur.
 • Je stimuleert en motiveert jouw leidinggevenden en medewerkers tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelskader van het kinderdagverblijf en de vertaling ervan in de samenstelling van de personeelsequipe en de personeelsinzet.
 • Als directeur van het kinderdagverblijf maak je tevens deel uit van het directiecomité van het zorgbedrijf. Je werkt mee aan een langetermijnvisie voor Zorgbedrijf Vilvoorde en organisatiebrede doelstellingen.

 

Jouw profiel?

 • Je bent houder van een masterdiploma die voorkomt in de lijst van Opgroeien voor verantwoordelijken van gezins- en groepsopvang vanaf 19 opvangplaatsen.
 • Gezien de schaal van het kinderdagverblijf (123 kindjes en 42-tal personeelsleden) en de positie en organisatiebrede opdracht van de functie binnen het zorgbedrijf (lid van het directiecomité) heb je minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie.
 • Relevante ervaring in de sector van de kinderopvang is een pluspunt.
 • Je voldoet aan de voorwaarden van Kind en Gezin om als verantwoordelijke in een kinderopvang te mogen werken.
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2 bedoeld in artikel 596.2, Sv. Model aangevraagd voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren). Vraag dit tijdig aan bij de dienst bevolking van je gemeente.

Jouw karakter?

 • Je hebt een warm hart voor kinderen en beschikt over uitgesproken communicatieve vaardigheden.
 • Je bent een visiegedreven leider en beschikt over het nodige kritische reflectievermogen. Je kan jouw leidinggevenden en medewerkers enthousiasmeren, overtuigen en inspireren met jouw visie.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen en voelt noden aan van medewerkers, ouders en kinderen.
 • Je staat open voor diversiteit en realiseert mee de cultuursensitieve zorg die wij willen aanbieden.
 • Je bent sterk in organisatie, probleemoplossend denken, beslissingen nemen en initiatief nemen.
 • Je kan strategisch en conceptueel denken en je kan dit vertalen naar alle medewerkers van de organisatie.
 • Je kan je inwerken in de sectorale regelgeving en je kan deze vertalen naar de werkvloer.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je hebt een sterke zin voor kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit.

Ons aanbod?

 • Wij streven naar een gezond evenwicht tussen privé- en professioneel leven. Dit vertaalt zich onder meer in een flexibele arbeidstijdregeling, een gunstige verlofregeling (26 vakantiedagen, 11 wettelijke feestdagen en bijkomende dienstvrijstellingen) en een competitieve verloning.
 • Je geniet ook tal van extralegale voordelen: tweede pensioenpijler t.w.v. minstens 2,5% van je brutoloon, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques t.w.v. € 8 per gewerkte dag, ecocheques en lokale handelaarsbonnen, kortingen via de Pluspas en bij enkele stedelijke diensten (BIB, zwembad, cultuurcentrum,…), maximale fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk en mogelijkheid tot kinderdagopvang (0 – 3-jarigen).
 • We stellen de nodige middelen (laptop, smartphone,…) ter beschikking en bieden de mogelijkheid tot telewerk.
 • Je werkt 38u/week in een glijdend werkstelsel. Je verzekert daarbij 1 ochtend- en 1 avondpermanentie per week.
 • Je wordt aangeworven in de salarisschaal A1a- A3a (brutoloon tussen € 3.298,26 en € 5.804,03 per maand).

 

Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden.

Selectieprocedure?

De selectieprocedure bestaat uit twee selectierondes. De eerste selectieronde bestaat uit een competentieproef (60%) met schriftelijke voorbereiding en mondelinge toelichting aan de selectiecommissie en een sollicitatiegesprek voor dezelfde selectiecommissie (40%). Je bent geslaagd voor deze ronde indien je voor beide onderdelen apart minstens 50% én voor beide onderdelen samen minstens 60% behaalt. Ben je geslaagd voor de eerste ronde, dan word je uitgenodigd voor de tweede selectieronde.

De tweede selectieronde betreft een assessment center. Dit assessment center is eliminerend.

De data van de selectierondes worden in overleg met de kandidaat ingepland.

 

Extra informatie?

Voor informatie over de jobinhoud, de functiebeschrijving of de selectieprocedure kan je terecht bij Lode Peeters, algemeen directeur Zorgbedrijf Vilvoorde, [email protected], 02 447 07 01.

Bekijk via de volgende link het introductiefilmpje van KaDeeke: https://www.youtube.com/watch?v=0JDFUWdVq9c.

Bekijk via de volgende link het filmpje over de werking van één van onze huisjes, Blub de Vis: https://www.youtube.com/watch?v=20rqjFkzJqw

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je sollicitatiebrief, bewijs van diploma en CV via [email protected], t.a.v. Lode Peeters.

Door: Zorgbedrijf Vilvoorde - wo, 08/06/2022 - 12:51
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 31/08/2022