E-Fundraising Officer (v/m/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Onder toezicht van de Directeur Campaign bent u verantwoordelijk voor de initiatieven en de uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten. U maakt deel uit van het marketingteam van de afdeling Campaign.

TAKEN

Je ontwikkelt de online fondsenwervingsstrategie, ondersteunt elke fondsenwervingsactie die via andere kanalen wordt uitgevoerd en ontwikkelt specifieke eigen acties op een complementaire manier, om de financiering van eenmalige en regelmatige donateurs ter ondersteuning van de projecten van MdM in België en internationaal te optimaliseren.

Voorbeelden van taken :

 • Ontwikkelen, operationaliseren, evalueren en verbeteren van de online fondsenwervingsstrategie;
 • Coördinatie van de uitvoering van online fondsenwervingsacties (e-mailings, MHE/SEO-beheer, tracking...) ;
 • De fondsenwervingsacties op de andere kanalen (20 km van Brussel, Doc'Riders, eindejaarscampagne...) op digitale wijze ondersteunen;
 • Het ontwikkelen van eigen specifieke initiatieven op een complementaire en gearticuleerde manier met de andere acties;
 • De oproepen voor donaties via e-mailings doorsturen, en in het bijzonder de noodoproepen;
 • Bijdragen aan de uitvoering en analyse van managementdiagrammen en activiteitenindicatoren;
 • Zorgen voor de relaties, in samenwerking met de campagnedirecteur en het marketingdepartement, met de dienstverleners die zijn geselecteerd voor het ondersteunen en uitvoeren van fondsenwervingsacties;
 • Deelnemen aan innovaties (digitaal) op het gebied van fondsenwerving in termen van acquisities, inclusief leads-to-call, community of initiatieven van derden;
 • Updaten van de donatiepagina's op www.medecinsdumonde.be en het online betalingsplatform;
 • Zorgen voor technologische en concurrerende intelligentie;
 • Ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van participatieve fondsenwervingscampagnes;
 • Promotie van persoonlijke fondsenwervingspagina's;
 • Digitale en/of andere innovaties voorstellen met een sterk fondsenwervingspotentieel;
 • Optreden als intern contactpunt met de leverancier van het online betaalplatform;
 • Analyseer regelmatig de resultaten van de fondsenwerving en stel de nodige aanpassingen voor;
 • Co-beheer van de Google Grant met de Digital Communication Officer.

JOUW PROFIEL           

 • Gespecialiseerde opleiding in webmarketing
 • Vereiste ervaring: minimaal 2 jaar in een vergelijkbare functie.
 • IT: beheer van het Office pakket, kennis van content management tools, campagne routing oplossingen, beeldverwerking (Photoshop) en html editor zoals Dreamweaver.
 • Vermogen om te analyseren en samen te vatten, gemak van schrijven, goede spelling
 • Taal: vloeiend Nederlands en Frans, uitstekend niveau van schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels
 • Organisatorische vaardigheden, striktheid, interpersoonlijke vaardigheden, autonomie
 • Motivatie voor de vrijwilligerssector
 • Effectieve en efficiënte communicatie met anderen

ONS AANBOD

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur van 12 maanden (mogelijkheid tot verlenging en evolutie).
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 2.774,27 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 3.051,70 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 30/09/2020 :

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=14dacb70-fd86-419f-baa7-a286e0565aac&lang=nl-BE&job=191592

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

 

Door: - do, 23/07/2020 - 18:07
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 30/09/2020