een juridisch medewerker contract van onbepaalde duur (80 of 100%)

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.

 

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect. Atlas evolueert naar een wendbare organisatie met een open feedbackcultuur.

 

Atlas is een organisatie in beweging waarbij innoverend werken centraal staat.

 

TEAM INFOPUNT VERBLIJF EN RECHTSPOSITIE

Het infopunt verblijf en rechtspositie biedt ondersteuning (helpdesk, vormingen, …) inzake het ruime vreemdelingenrecht  aan een brede waaier aan onder andere stedelijke en openbare diensten, hulpverleningsorganisaties, vluchtelingenwerkingen, advocaten.

Samen met je collega’s bouw je verder aan een kwalitatieve, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Bijlage Grootte
vac_juridisch_medewerker_0.docx 34.97 KB
Door: Atlas, integratie en inburgering Antwerpen - ma, 27/06/2022 - 15:13
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 06/09/2022