Een opbouwwerker voor de regio Halle, Zennevallei en Pajottenland - 70% VTE

Ben je ondernemend, sociaal geëngageerd, kan je doelgericht werken? Ben je gebeten om structureel iets te doen aan situaties van achterstelling en uitsluiting? En wil je aan de slag met maatschappelijk kwetsbare mensen én het beleid in deze regio ? Stel je dan kandidaat!

 

Vacature

 

Riso Vlaams-Brabant zoekt een opbouwwerker voor snelle indiensttreding:

 • een nieuwe, enthousiaste collega voor haar werking in de regio Halle/Pajottenland/Zennevallei
 • een medewerker die gelooft dat de rijke regio Vlaanderen iedereen de basis voor een menswaardig leven moet kunnen garanderen; voor wie participatief werken en samenwerken geen vage begrippen zijn, maar de leidraad in zijn/haar aanpak; een medewerker die makkelijk contacten legt met heel verscheiden personen en groepen, makkelijk netwerkt en niet aarzelt organisaties en beleid aan te spreken en actief te betrekken

 

Profiel

 • Je hebt een sterke interesse in de achterstellingproblematiek van maatschappelijk kwetsbare groepen; je bent vertrouwd met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting of bent bereid je daarin in te werken
 • Je hebt kennis van de regio Halle-Pajottenland en/of beschikt over een netwerk van relevante actoren in de regio
 • Je bent communicatief vaardig, beschikt over het nodige organisatievermogen, kan efficiënt onderhandelen en noden van bewoners vertalen naar het beleid
 • Je hebt zin voor initiatief en investeert graag in samenwerking
 • Je kan zelfstandig een project uitvoeren vanaf verkenning tot uitvoering volgens de projectlogica.
 • Rechtstreeks contact met mensen, i.h.b. met mensen in armoede, schrikt jou niet af
 • Je bent minimaal in het bezit van een bachelordiploma (voorkeur sociale / pedagogische wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt liefst enige jaren relevante ervaring
 • Je beschikt over een rijbewijs B (bij voorkeur)
 • Je bent bereid tot avondwerk en sporadisch weekendwerk

 

Taken

 • Afronding en consolideren van de huidige projectwerking “toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg”; dit project bouwt aan een hecht netwerk van actoren op de eerstelijn (huisartsen, OCMW, CAW, Begeleid Wonen, verpleegkundigen, om de toegang tot en de kwaliteit van de zorg te verhogen; er gaapt immers een enorme gezondheidskloof tussen wie hoog of laag op de socio-economische ladder staat. Binnen het GBO in Halle ligt jouw focus op de participatie van mensen in armoede. 
 • In 2019 en 2020 administratieve en inhoudelijke opvolging van het project bewegen op verwijzing ism LOGO, gemeenten en Gezond Leven
 • Projectverkenning, -voorbereiding en –uitvoering van een nieuw project in Halle en regio Pajottenland / Zennevallei, kaderend in het nieuw op te maken meerjarenplan van Riso Vlaams-Brabant (2021 – 2026).
 • Je doet dit o.a. in samenwerking met de vereniging waar armen het woord nemen Open Armen, ondersteund door een collega binnen de organisatie.

 

Riso Vlaams-Brabant biedt

•  Een contract van onbepaalde duur  -  70% VTE

 • Standplaats : Vondel 25 te Halle
 • Je werkt binnen het Halse team met één directe collega binnen Open armen en 1 Riso-collega in het Pajottenland
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1c, http://www.fov.be/IMG/pdf/Loonbarema’s_1_januari_2013.pdf  
 • andere tegemoetkomingen: Woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, gebruik laptop;
 • Vormingsmogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud;
 • coaching op maat door een stafmedewerker van Riso Vlaams-Brabant.

Riso Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

 

PROCEDURE

 • Het functieprofiel en competentieprofiel vind je op www.risovlb.be onder vacatures.
 • We verwachten je motivatiebrief met  CV  (in 1 of 2 bestanden, opgeslagen onder jouw voor- en achternaam) ten laatste op 29 mei  om 9u ’s morgens bij [email protected] met als onderwerp ‘Sollicitatie opbouwwerker Halle’
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit zal plaatsvinden op 3 of 4 juni[1] in het kantoor van Riso Vlaams-Brabant, Vondel 25 in Halle. Kandidaten worden enkele dagen voordien verwittigd.

 

Voor meer info

 • over Riso VlaamsBrabant vind je op www.risovlb.be.
 • over de vacature kan je terecht bij: Liesbeth Smeyers, T  016 44 15 90  |  M  0496 33 70 60

 

Context & opdracht

Riso Vlaams-Brabant is  erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij.

 

We werken op 2 domeinen:

 • Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
 • De toegankelijkheid van het aanbod binnen aandachtsgebieden verhogen, werken aan het samenleven in dit gebied en aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving.

 

Opbouwwerkers en buurtwerkers hebben twee kernopdrachten:

 • De agogische kernopdracht wil zeggen dat we werken vanuit en mét mensen. We versterken achtergestelde individuen en groepen. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
 • De politieke kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met de mensen, om te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die achterstelling. Hier zijn immers aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig om structurele problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken.
 

[1] datum verschijnt in de week van 17 mei op  http://risovlb.be/vacatures

Door: Riso Vlaams-Brabant vzw - do, 09/05/2019 - 12:06
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 29/05/2019