een stafmedewerker voor de afdeling individu Contract van bepaalde duur van 1 jaar

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect.

Situering functie

Atlas voert namens de stad Antwerpen het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid uit. Naast verschillende ondersteunende diensten, heeft Atlas twee grote afdelingen: een werking voor individu en een werking voor organisaties en samenleving.

Je werkt voor de afdeling individu. Deze afdeling bestaat uit 5 inhoudelijke teams:  trajectbepaling, trajectbegeleiding, maatschappelijke oriëntatie, vervolgtraject, een team minderjarigen en een ondersteuningsteam dat instaat voor registratie, planning en monitoring. Er werken ongeveer 180 medewerkers binnen de afdeling individu.

Je versterkt de centrale staf en de directie van de afdeling individu en rapporteert rechtstreeks aan de directeur. Je werkt mee aan de implementatie, monitoring en bijsturing van een aantal werven ifv het nieuwe decreet inburgering.

Bijlage Grootte
vacature_staf_ind_0.docx 31.31 KB
Door: Atlas, integratie en inburgering Antwerpen - ma, 27/06/2022 - 14:50
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 29/08/2022