Expert Digitale Communicatie

Afdeling: Stafdiensten, Strategie en Beleidsontwikkeling
Team: Pers & communicatie
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Doe jij content online schitteren in woord en beelden, speel je graag een sleutelrol bij de totstandkoming van de digitale communicatieprojecten? Hebben de verschillende online tools (CMS, sociale media management, Analytics, ...) voor jou niet al te veel geheimen? Wil je meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan ben je bij de OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - aan het juiste adres. Het team Pers en Communicatie zoekt een expert digitale communicatie om de OVAM en haar thema’s online nog beter te communiceren.

Kenmerken van de functie

Als expert digitale communicatie ben je de drijvende kracht binnen het team Pers en Communicatie voor de ontwikkeling van de digitale communicatiestrategie, verwerf je inzicht in de verschillende softwaresystemen (CMS, beheerssysteem social media) en ben je het interne aanspreekpunt voor alle externe digitale communicatie. Maar als onze digitale expert zit je ook mee aan de tekentafel om straffe acties en campagnes uit te werken die je samen met je collega’s realiseert.

Om deze rol te vervullen sta je nooit alleen. Je werkt hiervoor samen met collega’s van het team Pers en Communicatie en externe partners (communicatiebureau, IT-specialisten, …).

Je takenpakket:

 • Samen met het team ontwikkel je een digitale communicatiestrategie en zorg je voor de implementatie hiervan;
 • Je werkt doeltreffende digitale campagnes (website en sociale media) uit om specifieke content tot bij onze doelgroepen te krijgen;
 • Je vertaalt de gewenste boodschap glashelder en past deze aan naargelang het gebruikte digitale kanaal;
 • Je managet de social media kanalen van de OVAM;
 • Je beheert de website en verdiept je in de technische aspecten van het CMS (contentmanagementsysteem);
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze redacteurs die voor de inhoud van de website zorgen in het CMS;
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste softwaresystemen en brengt vernieuwing (automatisatie ten behoeve van de redacteurs, …);
 • Je fungeert als contactpersoon met de softwareontwikkelaars;
 • Je maakt (web)analyses met het oog op innovatie en optimalisatie van de website en digitale campagnes.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien ben je een echte teamplayer, een creatief persoon met strategisch en analytisch inzicht. Last but not least, de wereld van de digitale communicatie is je favoriete speeltuin.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  Je bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als je een buitenlands diploma bezit, moet je de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/

 • Als je jouw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om jouw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in digitale communicatie en/of het maken van digitale content;
 • Je kunt vlot werken met digital marketing tools zoals website CMS en social media;
 • Je bent communicatief sterk (schriftelijk en mondeling).

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij jou.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2).
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen (niveau 1).
 • Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 1. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 2 en/of 3. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.334,06 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van jouw salaris kan je terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. Je vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Heb je een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij jouw sollicitatie of je nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 28 december 2021. Om te solliciteren vul je de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuur je als bijlage een cv met overzicht van jouw loopbaan/ervaring en een kopie van jouw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van jouw sollicitatie. Jouw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. Je hebt op elk moment het recht om jouw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: [email protected]).

Meer informatie over de OVAM vind je via www.ovam.be

Door: OVAM - wo, 24/11/2021 - 19:07
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 28/12/2021