Financieel medewerker internationale missies (f/h/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld, opgericht in 1996 met hoofdkantoor in Brussel, is een internationale NGO voor medische ontwikkeling. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen in België, de Balkan en Afrika. Wij streven naar een universele dekking van de gezondheidszorg, waarbij iedereen toegang heeft tot verzorging, zonder barrières (financieel, cultureel, geografisch, enz.).

Al onze projecten en dagelijkse acties worden uitgevoerd in overeenstemming met onze institutionele waarden (Sociale Rechtvaardigheid, Empowerment, Zelfstandigheid, Engagement en Evenwicht) en betrekken zich tot mensen in de marge van de samenleving (daklozen, migranten zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers, enz.); kinderen in kwetsbare situaties; vrouwen (die begeleid worden in hun strijd voor gelijkheid of tegen seksueel geweld); migranten of ontheemden en slachtoffers van crises of conflicten.

Onze missie is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Zorg: reële toegang tot zorg voor de bevolking.
 • Verandering: we willen niet alleen helpen, we willen op lange termijn een verschil maken.
 • Getuige: dankzij onze ervaring en aanwezigheid op het terrein dagen wij de (lokale, regionale en (inter)nationale) autoriteiten uit met feiten, cijfers en realiteiten.

Dokters van de Wereld maakt deel uit van een internationaal netwerk van 17 organisaties over de hele wereld, verenigd door een gemeenschappelijk handvest: zorgen, getuigen en veranderen. Dokters van de Wereld is ook actief lid van verschillende netwerken, waaronder Consortium 12-12.

In België staat Dokters van de Wereld aan de zijde van allen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg. Zij zijn over het algemeen kwetsbaarder en worden door de maatschappij verstoten, en het is onze missie ervoor te vechten dat zij toegang krijgen tot zorg. Het kan gaan om mensen met administratieve of financiële problemen, daklozen, migranten zonder papieren, drugsverslaafden, mensen op doorreis, sekswerkers, enz.

Wij werken aan specifieke thema's zoals seksuele en reproductieve gezondheid, gendergerelateerd geweld en het "One Health"-initiatief.

De NGO telt 100 personeelsleden in België en 30 in het buitenland, alsmede ongeveer 300 nationale contracten voor internationale programma's en 500 vrijwilligers. De geraamde begroting voor 2022 bedraagt 42 miljoen euro.

DE ESSENTIE

Onder toezicht van de afdeling Algemene diensten is de financieel ambtenaar belast met het toezicht op de financiële aspecten van de internationale missies, met inachtneming van de begrotingen, de interne procedures en de voorschriften van de donoren.

BELANGRIJKSTE TAKEN

 • Toezicht houden op de financiële coördinatoren bij de opstelling van jaarlijkse begrotingen, financiële voorstellen en verslagen aan donoren, bij het gebruik en de uitvoering van beleidsmaatregelen, procedures en instrumenten overeenkomstig de interne controlevoorschriften.
 • Toezicht houden op en opstellen van tussentijdse en definitieve financiële verslagen zoals vereist door de donoren.
 • Regelmatige analyse van de financiële gegevens van de missies (controle van de begroting, enz.) en fungeren als een systeem voor "vroegtijdige waarschuwing" voor de beheerders om de financiële risico's te beperken.  
 • Toezien op de naleving en harmonisatie van het interne begrotingskader (controle van de begrotingen per activiteit), de subsidiabiliteit controleren en de analytische toewijzing van de uitgaven voor dienstreizen controleren (bv. analytisch begrotings- en donorplan).
 • Uitvoeren en controleren van de parametrisering in SAGA.
 • Controle van maandelijkse kasaanvragen, voorbereiding van betalingen voor ondertekening (bv. via FX Execute).
 • Van tevoren auditdossiers voorbereiden, vragen van auditors beantwoorden en gevolg geven aan aanbevelingen.
 • Regelmatig bezoeken ter ondersteuning van opdrachten (bv. interne controle, coaching van financieel personeel, harmonisatie van praktijken, enz.)

VEREIST PROFIEL

 • Diploma of masterdiploma in economie of management (of gelijkwaardige ervaring).
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Eerdere ervaring in een erkende internationale NGO is een pluspunt.
 • Perfecte beheersing van het Frans en goede kennis van het Engels. Kennis van het Nederlands is een pluspunt.
 • Perfecte beheersing van het Office-pakket. Beheersing van Excel is essentieel.
 • Vaardigheid in SAGA en andere software voor boekhoudkundig en financieel beheer.
 • Kennis van belangrijke institutionele donoren en financiële verslagleggingsprocedures.
 • Analytische instelling en grondigheid in het verwerken van informatie.
 • Weerstand tegen stress en het halen van deadlines.
 • Affiniteit met de non-profit sector.
 • Goede persoonlijke organisatie.

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende functie in een dynamische en familiale omgeving, binnen een team van professionals
 • Een vast contract (COD voltijds)
 • De functie is gevestigd in Brussel, op het hoofdkantoor, maar er worden af en toe internationale reizen verwacht
 • Maaltijdcheques - 100% terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer - Hospitalisatieverzekering
 • Een structureel telewerkbeleid wordt gevalideerd
 • Een brutosalaris van € 3.063,06 voor 2 jaar ervaring, en een brutosalaris van € 3.303,30 voor 10 jaar ervaring. Erkende relevante ervaring.

GEÏNTERESSEERD?

Gelieve uw aanvraag met behulp van het daartoe bestemde aanvraagformulier vóór 15/07/2022 in te dienen.

Médecins du Monde dankt u voor uw belangstelling voor onze organisatie en wenst u veel succes bij uw reis.

Wij behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor ontvangst van de sollicitaties.

Médecins du Monde zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

Uw gegevens zijn geautomatiseerd en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Alleen personen die daartoe op grond van ons algemeen privacybeleid gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Door: - wo, 22/06/2022 - 14:16
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 15/07/2022