Fondsenwerving en partnerschapsverantwoordelijke

Talented Youth Network (TYN) heeft als missie de emancipatie van jongeren in al hun diversiteit, door te werken aan hun zelfvertrouwen en hun sociaal engagement. Om de grote toename van onze activiteiten het hoofd te bieden is onze vereniging op dit ogenblik op zoek naar een medewerker/ster aan 4/5e, ofwel 32H/week.

 

Les doelstellingen van de vzw zijn de volgende (o.a):

 1. Een interactief en innovatief workshopplatform oprichten dat zich richt op jongeren ;

 2. Bijstand bieden aan jongeren in hun academische en professionele keuzes door hun talenten en passies te valoriseren

 3. Samenwerkingen creëren tussen verschillende structuren en acteurs in de jongerensector ;

 

Ontdek onze activiteiten op: www.tynasbl.be

 

Life’s most persistent and urgent question is, “What are you doing for others”?

MARTIN LUTHER KING

 

Contact : [email protected]

 

Inhoud

A. Verantwoordelijke fondsenwerving (70%)

 

 • Strategie voor fondsenwerving ontwikkelen en uitwerken

 • Het strategisch kader vertalen in operationele activiteiten

 • De Brusselse, Belgische en Europese publieke financieringsmogelijkheden in het oog houden

 • De strategie voor fondsenwerving bij grote schenkers coördineren

 • Financieringsaanvragen (dossier + budget) coördineren en uitschrijven

 • Opvolging van ingediende aanvragen

 • Uitwerken van de subsidieverslagen


 

B. Verantwoordelijke partnerships (30%)

 

 • Relaties met vzw’s, wijkcentra, etc. opbouwen en onderhouden, om de doelstellingen van TYN verder uit te werken.

 • Solide relaties met partners opbouwen en ontwikkelen

 • Networking en samenwerkingen organiseren

 • De zichtbaarheid van TYN en het educatief en cultureel centrum l’Epicerie uitwerken op institutioneel niveau

 • TYN vertegenwoordigen op evenementen.

 

De instelling die wij verwachten:  

 • Polyvalent,  flexibel, autonoom

 • Nauwkeurig

 • diplomatisch & sociaal

 • Communicatief

 • Een sterke overredingskracht

 • Capabel om relaties met andere verenigingen te ontwikkelen, en win-win partnerships uit te werken

 • Flexibel op het vlak van werkuren

 • Gemotiveerd en met een passie om de perspectieven van jongeren in de samenleving te veranderen

 • De idealen en waarden van TYN promoten : openheid, originaliteit, interculturaliteit, universaliteit, diversiteit, empowerment en respect

 

Competenties

 • Masterniveau (bij voorkeur communicatie/management)

 • Minimum 3 tot 5 jaar ervaring in de fondsenwerving

 • Kennis van de Belgische institutionele en privénetwerken

 • Drietalig, niveau B2: Frans, Nederland, Engels

 • Perfecte beheersing van Drive & Office: Word, PowerPoint en Excel


 

Wat TYN u aanbiedt :

 

 • Deel uitmaken van een avontuur in volle groei

 • Ondersteuning door onze leden en het gevarieerd spectrum aan competenties dat zij bieden

 • Een vernieuwende en verrijkende ervaring beleven

 • Een uitbreiding van uw persoonlijk netwerk

 • En reële maatschappelijke en sociale impact hebben, elke dag opnieuw

 

Voorwaarden en contract :

 • Contract van onbepaalde duur van ⅘ (32H/week)

 • Loon volgens het barema 4.2 van PC 329.02 - afhangend van de resultaten, mogelijkheid tot een vast en een variabel deel

 • Indiensttreding bij voorkeur 01/06/2019 of 01/07/2019

Door: Talented Youth Network - TYN ASBL - di, 07/05/2019 - 10:03
Deze vacature blijft zichtbaar tot za 01/06/2019