Formaat vzw werft een Outreacher Hoboken (m/v/x) aan (4/5e tewerkstelling, bepaalde duur)

Wat hebben we voor jou? Een job van FORMAAT!

 • Je krijgt eigenaarschap in een uitdagende job in een gedreven team en een groeiende organisatie.
 • Je krijgt kansen tot opleiding die starten bij je inwerkplan en verder vorm krijgen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
 • We bieden jou een 4/5e contract van bepaalde duur t/m 31/12/2022. Een 4/5e werkweek bedraagt 30,4 uren.
  • Een bruto aanvangswedde van 1964.63 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
  • Maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro.
  • Extra voordelen: fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegale verlofdagen, sectorale eindejaarspremie.
 • Je standplaats is Antwerpen.

Team & opdracht

Als outreacher Hoboken kom je terecht in team Jeugdhuispraktijk. Dit team geeft invulling aan onze drie Antwerpse jeugdhuizen en ons jeugdhuis Nieuw Gent. Je zal actief zijn in Hoboken Noord op de diverse pleinen en hangplekken van de jongeren. Onze jeugdhuizen zetten in op het mede-eigenaarschap van kinderen en jongeren in het creëren van een vrijetijdsaanbod, het leggen van linken met andere beleidsdomeinen (cultuur, werk en onderwijs) en het opzetten van langdurige, competentieversterkende trajecten.

Je onderzoekt de noden van de kinderen en jongeren uit de buurt en biedt een luisterend oor en helpt hen al dan niet zelf verder of verwijst hen door. Je ben een aanspreekpunt voor de ouders en de inwoners van de buurt. We willen een kwalitatief leef- en speelklimaat te creëren. Je draagt hier in de eerste plaats toe bij door in samenspraak met kinderen, tieners en jongeren de noden te onderzoeken. Indien mogelijk verwijs je door naar nabij gelegen initiatieven of naar één van onze eigen initiatieven:

 1. ‘Pleinwerking’ die de focus legt op een spelaanbod voor kinderen.
 2. ‘De Schietgang’ waar we een sterke tiener- en jongerenwerking realiseren.

We zoeken een medewerker die energie haalt uit het werken met kinderen en jongeren in  een complexe stedelijke context. Iemand die graag buiten werkt en graag bijdraagt aan een positief leefklimaat.

Wat verwachten we van jou?

Profiel

 • Je bent graag buiten en geniet ervan om nieuwe mensen te leren kennen.
 • Je hebt een passie voor en kennis van/inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een stedelijke context en gaat vlot in dialoog met hen.
 • Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van kinderen en jongeren aan de slag te gaan in hun eigen buurt.
 • Je hebt een enthousiaste en uitnodigende houding. Je hebt zin om een wijk te doorgronden.
 • Je hebt helpt graag mee bij het organiseren van evenementen voor kinderen en jongeren.
 • Je werkt planmatig en zelfstandig. 
 • Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.
 • Avond- en weekendwerk zie jij helemaal zitten.

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt een duidelijke sociale kaart en zorgt voor vlotte doorverwijzingen.
 • Je bent een luisterend oor en een vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren van de buurt.
 • Je bent actief betrokken bij de realisatie van kwaliteitsvolle evenementen van onze werkingen.
 • Je onderhoudt contacten met buurtbewoners en andere wijkactoren.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van een aantal samenwerkingsverbanden in Hoboken.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen.
 • Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie bij.

Wat mag je van Formaat verwachten?

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie met een zestigtal personeelsleden die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Vanuit een grote overtuiging in de kracht van diversiteit streeft Formaat naar een meer diverse personeelsploeg. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Formaat is écht teamwerk. Als gangmaker voor de ontwikkeling van het Open Jeugdwerk wil Formaat inspireren en stimuleren. We wachten niet tot jongeren hun initiatieven aanpassen aan bestaande vakjes, maar stemmen de vakjes af op wat zij doen en creëren zo groeiruimte. We supporteren niet enkel aan de zijlijn, maar stappen mee het veld op wanneer we daar een meerwaarde kunnen betekenen. Het resultaat is dat ook onze eigen organisatie voortdurend in beweging is. Formaat is nooit af, maar wendbaar en open voor verandering. Centraal in onze organisatie staan autonome teams en de medewerkers die erin actief zijn. Ze werken er samen aan hun doelstellingen en vinden er ondersteuning en leerkansen. Formaat organiseert zich als een platform dat optimale ondersteuning en beslissingskaders biedt aan teams, medewerkers en iedereen die er zich wil aan vastklikken. We organiseren het samenspel vanuit een gezamenlijke visie, goed georganiseerde kennisdeling en transparante, zakelijke procedures.

Centrale waarden geven richting aan onze organisatie en onze mensen. We zijn inspirerend, constructief en betrouwbaar. Hoe meer diversiteit – op alle vlakken – hoe liever we het hebben. En plezier is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat we doen.

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer snel! 

Stuur je motivatiebrief mét CV vóór 08/06/2022 naar [email protected], t.a.v. Tom van Slooten. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “Outreacher Hoboken”.

Het sollicitatiegesprek is gepland op 10/06/2022 in de namiddag. Meer informatie: Tom van Slooten, 03 226 40 83 of www.formaat.be

Bijlage Grootte
vacature_outreacher_Hoboken.pdf 284.27 KB
Door: Formaat vzw - di, 10/05/2022 - 17:07
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 08/06/2022