Head of Fundraising(m/v/x)

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede
en ongelijkheid.

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale economie in België.

Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor het departement Public Engagement is Oxfam op zoek naar een Hoofd voor de dienst Public Fundraising.

Waar kom je terecht?
De inkomsten uit fondsenwerving bij het Belgische publiek zijn bij Oxfam de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Het hoofd van de dienst geeft leiding aan een team van 13 fundraisers die de relatie met 80.000 schenkers onderhouden en ontwikkelen. De dienst bestaat uit drie teams die samen de fondsenwervingskanalen beheren. Het diensthoofd zorgt ervoor dat de legitimiteit en het belang van de fondsenwerving binnen de hele organisatie wordt gedragen. Hij/zij werkt nauw samen met de teams Communicatie, Campagnes, Vrijwilligerswerk en Winkelwerking om er zo voor te zorgen dat fondsenwerving optimaal wordt geïntegreerd in alle publieke activiteiten van Oxfam. Het diensthoofd Fondsenwerving werkt ook samen met de afdeling Programma's om fondsen te werven voor humanitaire crises en voor de ontwikkelingsprojecten. Binnen het coördinatieteam van het departement Public Engagement heb je deze opdrachten:

1) Strategie en beheer van Oxfam's fondsenwerving


Je maakt een ambitieuze strategie op voor fondsenwerving via diverse kanalen, beheert ze en
stelt jaarlijkse actieplannen op om vaste schenkers en kandidaat-legatarissen te werven en
aan Oxfam te binden. Op die manier verzeker je de financiële onafhankelijkheid en realisatie
van de doelen van de organisatie op lange termijn.

Je draagt bij aan de ontwikkeling aan de internationale fondsenwervingsstrategie van de
Oxfam-confederatie en zorgt ervoor dat de strategie van Oxfam België hier is op afgestemd.

In samenwerking met de teamleads van de dienst stel je de jaarlijkse begroting op, de
prognoses op 3 jaar en begrotingsherzieningen tijdens het jaar.

Je volgt de financiële verplichtingen en uitgaven van de dienst op en zorgt er voor dat die
gecontroleerd en gerapporteerd worden aan de directie en aan het secretariaat van Oxfam
International adhv. de vastgelegde KPI’s.

Je zorgt voor het verder inbedden en promoten van de fondsenwervende cultuur binnen
Oxfam België
 
Je staat in voor het naleven van de ethische code van Oxfam's fondsenwerving, door
kwaliteitscriteria op te stellen en toe te zien op de naleving ervan door de teams.
Je volgt de zakelijke relaties op met externe leveranciers binnen een internationale context

2) Ontwikkeling van Oxfams schenkersbestand


Je coördineert de 3 teams van de dienst: Acquisition & Donor Care, Donor Retention &
Development en Relationship & Event Fundraising.

Je maakt een plan op voor de prospectie en retentie van schenkers via meerdere kanalen
(face-to-face, digitaal, direct marketing en telemarketing).

Je actualiseert en implementeert de legatenstrategie voor de hele organisatie.
Je ontwikkelt de relaties met belangrijke schenkers.
Je coördineert het opzetten van een fondsenwervende campagne in geval van een
humanitaire noodsituatie.

Je zorgt voor de goede organisatie en het verloop van de sponsorwandeling Oxfam
Trailwalker.

Je bewaakt de inkomsten en de ROI van elke actie en optimaliseert die per kanaal.
Je doet onderzoek naar het gedrag en de noden van de Oxfam-schenkers, om hen een
gepersonaliseerde aanpak te kunnen bieden en hun betrokkenheid te vergroten.

Je plant de communicatiemomenten naar schenkers en zorgt ervoor dat ze regelmatig
bedankt worden voor hun bijdrage, geïnformeerd worden over hoe Oxfam hun giften besteedt
en dat ze zich deel voelen van de internationale Oxfambeweging.

Je optimaliseert de werking van het donor care team voor het onthaal en de onboarding van
nieuwe schenkers.

Je denkt strategisch mee na over de optimalisering van het CRM-systeem.
Je ontwikkelt nieuwe fondsenwervende kanalen om zo verder de inkomsten te diversifiëren en
de risico’s te spreiden.

3) Bijdrage en deelname aan Oxfam’s algemene doelstellingen


Je leidt en coacht de 3 teamleads van Acquisition & Donor Care, Donor Retention &
Development en Relationship & Events Fundraising.

Je vertegenwoordigt de dienst Fondsenwerving in interne vergaderingen.
Je bepaalt en beheert de actieplannen van de dienst en de bijbehorende budgetten.
Je waakt over de uitvoering van de financiële strategie van de organisatie.
Je bent de vertegenwoordiger van Oxfam België voor publieke fondsenwerving binnen de
Oxfam-confederatie en neemt deel aan het internationaal overleg.

Je draagt bij aan de strategische discussies en aan de goede werking van zowel het
departement Public Engagement, het departement Trade, als de rest van Oxfam België

Jouw profiel
Je hebt een sterke belangstelling voor de missie van Oxfam.
Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in fondsenwerving, zowel op operationeel als strategisch
niveau, een uitstekend inzicht in fondsenwervingsmethoden (face-to-face en digitaal), retentie
en ontwikkeling van een schenkersbestand.

Je hebt minimaal vijf jaar managementervaring. Je bent een teamspeler en kan een goede
verstandhouding met collega's opbouwen. Je bent in staat om een team van fundraising
professionals te enthousiasmeren, te motiveren en samen te laten werken om de
vooropgestelde doelstellingen te bereiken..

Door je interpersoonlijke vaardigheden ben je in staat om in een dienstoverschrijdend team te
werken, wat essentieel is bij Oxfam.

Je bent ondernemend en betrokken, maar tegelijkertijd geduldig en in staat om in een grote en
complexe werkomgeving met de verschillende belanghebbenden rekening te houden.

Je bent een uitstekend projectmanager (planning, budget...), bent nauwgezet, maar in staat
om meerdere projecten tegelijk op te volgen en daarbij het overzicht op korte, middellange en
lange termijn te behouden.

Je hebt een goed begrip van cruciale fundraising KPIs en van hun onderlinge samenhang.
Je hecht veel belang aan ethiek binnen fondsenwerving en bent attent op intermenselijke
relaties binnen een team en met externe partners

Je hebt een masterdiploma in marketing of communicatie of gelijkwaardige ervaring.
Je bent creatief, kunt zelfstandig werken, toont initiatief en bent een sterke organisator.
Je denkt cijfermatig en ziet erop toe dat het administratief werk nauwgezet gebeurt.
Je bent zeer vertrouwd met IT-tools, hebt een goede beheersing van Office 365 en kan
werken met een CRM.

Je kunt financiële rapporten opstellen en prognoses maken in Excel.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Frans. Je spreekt ook vloeiend Engels
om binnen de Oxfam-confederatie te kunnen functioneren.

Oxfam biedt jou:
Een voltijds contract van onbepaalde duur Brussel
Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 2.826,34 en
maximaal € 4.775,46 (voor 30 jaar nuttige ervaring).

Daarbovenop: tussenkomst in de vervoerkosten, 13de maand, maaltijdcheques van 8 €/dag,
groepsverzekering, extralegaal verlof, flexibele uren en ondersteuning bij opleidingen.

Structureel halftijds telewerk is mogelijk.
De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van
duurzame ontwikkeling en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de wereld.
Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.

Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen werk en privé belangrijk is.
Een afwisselende job met de mogelijkheid om in binnen- en buitenland te reizen.
Deelname aan de internationale fundraising community via de Oxfam-confederatie en
internationale congressen over fondsenwerving.

Solliciteren
Stuur je cv en motivatiebrief naar [email protected] met vermelding van « Naam Voornaam + Head of Fundraising ».
 

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden dus geselecteerd op basis van hun
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of andere criteria die niets met de
functie te maken hebben.

 

Oxfam zet zich in voor de bescherming en bevordering van het welzijn van alle mensen en verwacht
van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij deze inzet delen door middel van gemeenschappelijke
waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.be)

 

 

Bijlage Grootte
2022_06 fundraising head of unit NL.pdf 200.55 KB
Door: Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die… - di, 20/09/2022 - 09:39
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 30/10/2022