Inhoudelijk stafmedewerker – vzw JONG Centraal – M/V/X – Vzw Jong –0,5FTE (19u) – contract onbepaalde duur.

Wat kom je doen?

Als stafmedewerker werk je specifiek aan de inhoudelijke verdieping en de verdere professionalisering van onze organisatie. Deze opdracht bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van thema’s, projecten en processen op het gebied van intern en extern beleid zodat vzw Jong en haar medewerkers zo optimaal mogelijk de missie en visie van de organisatie kunnen waarmaken. Je zet in op domeinen die een vlotte werking en ontwikkeling van de organisatie faciliteren. Het doel is de impact van de organisatie op de samenleving en de voeling met de samenleving te vergroten.

Dit alles doe je natuurlijk niet altijd helemaal alleen. Je werkt nauw samen met de andere leden van de staf en de algemeen coördinator.

 

 

Wat doe je precies?

De kerntaak van een Inhoudelijk Stafmedewerker bestaat uit 4 grote blokken:

 • Inhoudelijke ondersteuning, versterking en verdieping rond specifieke thema’s door kennis- en visieontwikkeling en het initiëren van de nodige beleidsprocessen om deze te borgen binnen de organisatie.
 • Organisatie-ondersteuning bij de professionalisering van de HUBPteams, teamcoaches en coördinatoren door de ontwikkeling van instrumenten, tools en de bijhorende procedures.
 • Interne voortgangsrapportage, rapportage t.a.v. de subsidiërende overheden en de inhoudelijke opmaak van de jaarverslaggeving.
 • Capteren van interne en externe signalen en het opstellen van bijhorende actieplannen.

 

De verschillende thema’s onder deze 4 kerntaken worden jaarlijks besproken met en (her)verdeeld onder de  Inhoudelijke Stafmedewerkers, rekening houdend met de noden binnen de  organisatie, de taaklast van de stafmedewerkers en de impact van de organisatie op de samenleving.

 

We maken een onderscheid tussen actieve en passieve thema’s:

 • Actieve thema’s:
  • Hierrond wordt actief informatie verzameld, kennis en expertise opgebouwd
  • Hierrond worden processen opgestart en begeleid om de kennis te borgen en de visie verder te ontwikkelen en te implementeren (al dan niet aan de hand van ‘expertisegroepen’ die jaarlijks organisatie breed worden gekozen en opgestart).
  • Hierrond worden externe samenwerking opgevolgd.
  • Hierrond wordt de voortgang gemonitord en jaarlijkse evaluatie voorzien
  • Hierrond worden noodzakelijke en gebruiksvriendelijke tools, instrumenten, procedures en methodologie uitgewerkt.

 

 • De specifieke actieve thema’s binnen deze opdracht behelzen voor 2022: 
  • Intern welzijnsbeleid
  • Vrijwilligersbeleid
  • Creatieve STEM (project)
  • Doelgroepparticipatie
  • Diversiteit
  • Specifieke werkvormen (meisjeswerk, nieuwkomers)
  • Opvoedingsondersteuning

 

 • Passieve thema’s
  • Hierrond wordt geen specifiek vooraf geplande actie ondernomen.
  • Inhoudelijke Stafmedewerkers zijn hierrond enkel aanspreekpunt.

 

Passieve thema’s kunnen “geactiveerd” worden in overleg met de staf en de Algemeen Coördinator.

De Inhoudelijk Stafmedewerker wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

Bijlage Grootte
20220712 VAC_ISMW 50%_onbep duur.pdf 171.33 KB
Door: Vzw Jong - vr, 15/07/2022 - 10:44
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 26/08/2022