Lejo vzw zoekt Jeugdopbouwwerker Herzele (voltijds contract bep. duur tem 01/07/2023)

Op zoek naar een nieuwe uitdaging met en voor

jongeren? Voor de opstart en uitbouw van een nieuwe jeugdopbouwwerking zijn

we op zoek naar een enthousiaste collega.

 

Ben jij ook liever actief bezig dan van achter een bureau te werken?

Krijg jij energie van het versterken en emanciperen van jongeren?

Ben je gedreven om actief jongeren op te zoeken en een vertrouwensband op te

bouwen? Werk je graag zowel zelfstandig als in een team van partners?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

 

Waar kom ik terecht?

Voor deze opdracht word je tewerkgesteld voor vzw LEJO in de gemeente Herzele.

Je uitvalbasis is De Wattenfabriek, je werkterrein omvat het grondgebied van

Herzele. Je werkt er nauw samen met de lokale jeugddienst. Je wordt ondersteund

en aangestuurd door de teamverantwoordelijke van vzw LEJO die je mee neemt in

het bredere LEJO verhaal. Daarnaast maak je deel uit van een groep

jeugdopbouwwerkers en outreachend werkers van vzw LEJO uit andere regio's die je

inhoudelijk voeden en inspireren.

 

 

Wat houdt de opdracht in?

In het jeugdopbouwwerk maken we contact met de jongeren door

outreachend/vindplaatsgericht aan de slag te gaan. Jeugdopbouwwerkers zijn

een laagdrempelig aanspreekpunt voor de jongeren. Ze bouwen een

vertrouwensband uit en gaan actief aan de slag met vragen en/of noden van

jongeren binnen verschillende levensdomeinen (vrije tijd, werk, opleiding,

welzijn,…).

Daarnaast vervullen jeugdopbouwwerkers een brugfunctie. Ze vormen de brug

tussen jongeren en hun directe omgeving (de buurt, andere jongeren, …), tussen

jongeren en een bestaand aanbod binnen verschillende levensdomeinen opdat

jongeren volwaardig zouden kunnen participeren aan onze samenleving.

Tot slot hebben jeugdopbouwwerkers een vertegenwoordigingsfunctie. Ze gaan

samen met de jongeren aan de slag met de signalen, ideeën en noden van de

jongeren, en vertalen die naar het beleid.

 

 

 

Helemaal enthousiast? Lees dan zeker of het gezochte profiel jou past:

Je hebt een ‘bachelor’ in een sociaal georiënteerde opleiding OF relevante

ervaring als beroepskracht of vrijwilliger in het sociaal-maatschappelijk werk.

Daardoor heb je ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een

kwetsbare situatie.

Je hebt een hart voor jongeren, en hebt een sterke affiniteit met jongeren van 12

tot 25 jaar.

Je werkt vanuit een ervaringsgerichte en outreachende aanpak: je gaat dus op

een laagdrempelige, wervende en empowerende manier aan de slag met de

jongeren. Je bent jong van geest en kan je verplaatsen en begeven in de

leefwereld van de jongeren.

Je past je communicatiestijl aan aan de situatie, waardoor je zowel met jongeren

connecteert als vrijwilligers enthousiasmeert of met het stadsbestuur of partners

in dialoog treedt. Je bent daarbij ook respectvol, diplomatisch en constructief

kritisch.

Je schrikt er niet voor terug om zelf het heft in handen te nemen en autonoom je

takenpakket vorm te geven.

Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Je stelt je flexibel op en bent bereid tot avond- en weekendwerk. Ook werken

tijdens schoolvakanties is voor jou geen probleem.

Extra pluspunten: in het bezit zijn van een rijbewijs en een goede verliezer zijn in

Uno.

 

Wat bieden we jou?

Je wordt verwelkomd in een dynamische organisatie met 60 enthousiaste en

betrokken collega’s. Je maakt deel uit van een team van 14 jeugdopbouwwerkers

bij LEJO die je inhoudelijk inspireren om outreachend aan de slag te gaan. Jouw

werkplek is in Herzele.

Een gevarieerde job die je veel voldoening geeft en die je zo uitdagend maakt als

je zelf wilt.

Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01

voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden

meegenomen.

Je wordt tewerkgesteld in een voltijds contract van bepaalde duur t.e.m. 1 juli

2023. Na 1 jaar wordt het project geëvalueerd. Datum indiensttreding zo snel

mogelijk.

 

Sollicitatieprocedure:

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op donderdag 23 juni per mail door naar [email protected] met

vermelding ‘Jeugopbouwwerk Herzele’.

De selectiegesprekken gaan bij voorkeur door op woensdag 29 juni.

Voor meer informatie, contacteer ons gerust:

Bjorn Vandendriessche, Teamverantwoordelijke - [email protected] – 0495/29.27.19

Fien van Delsen, Jeugdconsulent Herzele - [email protected] - 053/73.74.40

Bijlage Grootte
Vacature Jeugdopbouwwerker Herzele.pdf 518.9 KB
Door: Lejo vzw - vr, 10/06/2022 - 08:42
Deze vacature blijft zichtbaar tot za 23/07/2022