Marketing Officer - relatiebeheer partnerschap en filantropie (f/h/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en procedurele obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.    

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: sociale rechtvaardigheid, engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

HET ESSENTIEEL

Onder toezicht van de campagnedirecteur bent u verantwoordelijk voor het bedenken, uitvoeren en evalueren van fondsenwerving ten behoeve van grote donors, ongeacht of dit particulieren, bedrijven of stichtingen zijn.

Het opbouwen en consolideren van de fondsenwerving bij grote donors is van essentieel belang om het algehele fondsenwervingsresultaat aanzienlijk te verhogen en een grotere autonomie van de organisatie te waarborgen. U bent verantwoordelijk voor de implementatie van een rekruterings- en retentieproces voor grote donors die ons in staat stellen onze activiteiten in België en internationaal te financieren, en daarbij bent u ook verantwoordelijk voor communicatieacties naar grote donors toe.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Marketing Officer – relatiebeheer partnershap en filantropie, zorgd zij/hij ervoor dat de fondsenwerving bij Dokters van de Wereld naar major donors op een strategische, efficiënte en gecoördineerde manier gebeurt, gebaseerd op een doordacht groeiplan. Het coördineren en opzetten van de acties voor de fondsenwerving naar major donors te optimaliseren op een strategische en operationele manier.

Voorbeeld van taken:

Major donor strategie

 • Ontwikkeleing van een fondsenwervingsstrategie  en een lange termijn groeiplan (5 jaar) aan grote donors op basis van een marketingplan
 • Analyseren van de resultaten met als doel een optimaal rendement.

Major donor actieplan

 • Uitvoering, analyse en supervisie van de 3 werkstromen van de strategie: 1) organisatie van de klantenwerving, 2) ontwikkeling van de relatie met grote donors, en 3) ontwikkeling van de loyaliteit van de relatie met grote donors

Major donor database

 • Opvolgen en analyseren van de inkomsten van de acties en campagnes naar major donors.
 • Coördinatie van de major donor databank en nauwe samenwerking met onze donor databaseprovider

Major donor relations

 • Dienstverlening aan de major donors verzekeren.
 • Beheer van de relatie met diverse dienstverleners voor de realisatie van het actieplan.

Major donor evenementen

 • Begeleiding van de evenementen naar major donors.
 • Prospectie en inspelen op de kansen voor nieuwe evenementen voor grote donors.

Vertegenwoordiging

 • Vertegenwoordigen van de organisatie bij sectorverenigingen als de VEF, FAB en on somige gelegenheden in het internationaal netwerk van Dokters van de Wereld.
 • Opvolgen van de algemene evoluties in fundraising, events en communicatie, om onze strategie naar major donors te kunnen adapteren.

Als medewerkers van het marketingteam analyseert, communiceert en verbetert u de bestaande procedures, modellen, methoden en instrumenten om de marketingprocessen te optimaliseren, deze te implementeren en de deskundigheid van het marketingteam te vergroten.

Voorbeelden van taken :

 • Deelname aan teamcoördinatie momenten
 • het voeden en onderhouden van de dashboards van het team
 • Bijdragen aan de organisatie van back-ups (afwezigheden, vakanties)
 • Verbeteringen aanbrengen in bestaande procedures of instrumenten die binnen de afdeling worden beheerd
 • stagiairs/vrijwilligers te begeleiden bij de uitvoering van bepaalde taken
 • Opstellen en implementeren van het jaarlijks actieplan, budget en reportering
 • Samen met de marketingcel en communicatiecel werken
 • Nauwe samenwerking met het departement financiën en met onze databaseprovider

UW PROFIEL 

 • Meer als 7 jaar relevante professionele ervaring en minimum een Bachelor.
 • Beheersing van het Office-pakket; grondige kennis van Excel, Outllook en database systemen, internet, en sociale media.
 • Nederlands met goede kennis van Frans en Engels.
 • U bent georganiseerd en rigoureus en hebt reeds gewerkt aan het opzetten, controleren en bijwerken van databases.
 • Uitstekende intermenselijke vaardigheden in combinatie met uw beschikbaarheid zullen ervoor zorgen dat u deze taken met succes kunt uitvoeren.
 • Grondige ervaring in fondsenwerving, marketing en betrekkingen met major donors.
 • Schrijfvaardigheden
 • Effectieve en efficiënte communicatie met de functie verbonden elementen van het net, zowel in de zetel als op het terrein.

WIJ BIEDEN

 • Startdatum : ASAP
 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (39uur/week)
 • Een brutosalaris van 3.254,26 € voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van  3.579,69 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering.

INTERESSEE ?

Gelieve uw sollicitatie met behulp van het daartoe bestemde formulier voor 31/05/2022 in te dienen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: - wo, 20/04/2022 - 15:22
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 31/05/2022