Medisch Secretariaat COZO (v/m/x), Antwerpen

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en administratieve obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen, mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen.

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Onder de leiding van de Project Teamleader, verzeker je het medisch secretariaat binnen het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) te Antwerpen. Je voert ondersteunende taken uit voor de artsen en verpleegkundigen op administratief en secreterieel gebied.

In dit Centrum (COZO) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp.  In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist. Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Je beantwoordt de telefoon en staat patiënten te woord
 • Je plant afspraken in voor consultaties
 • Je vult medische dossiers aan, klasseert en archiveert ze
 • Je verwijst door naar specialisten, tandarts, sociale partners en ziekenhuizen
 • Je stelt requisitoria op voor Fedasil
 • Je scant documenten in en verwerkt inkomende medische gegevens om ervoor te zorgen dat de dossiers steeds up-to-date zijn
 • Je volgt postverkeer op
 • Je bemant het onthaal op  piekmomenten (vooral op maandag- en woensdagnamiddag)
 • Je behandelt vragen, opmerkingen en klachten van patiënten
 • Je maakt patiëntendossiers aan, raadpleegt, bewerkt en archiveert ze
 • Je volgt het transport en registratie van de labostalen op
 • Je neemt deel aan de interne vergaderingen (teamvergaderingen, lente-universiteiten, algemene vergaderingen, departement gezondheidheid,…)
 • Je neemt deel aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen
 • Je denkt constructief mee in het verbeteren van procedures met betrekking tot het medisch secretariaatswerk

JOUW PROFIEL

 • Diploma: Middelbaar onderwijs of opleiding Medisch Secretariaat
 • Interesse in de werking van de gezondheidszorg in België en een goede kennis van het gezondheidsnetwerk in Antwerpen
 • Goede kennis van de courant IT-toepassingen (Office)
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg
 • Goede communicator, ook in het Frans en Engels
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Discreet, zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid, teamplayer

ONS AANBOD

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een deeltijds contract (80% - 4 dagen per week) van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer - Hospitalisatieverzekering
 • Voor een halftijds contract (80%): een brutosalaris van 1.852,89 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 2.038,18 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

GEÏNTERESSEERD?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 31/01/2023