Onderzoeker/Lector Pedagogie van het jonge kind –90%

Hoe groot wil jij worden?

 

We willen het beste uit jou halen: wie je ook bent, vanwaar je ook komt, wat je ook draagt.

Karel de Grote hogeschool is een warme en ambitieuze leer-en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met 1.300 collega's en voor meer dan 13.000 studenten.

We kiezen voor vernieuwend en uitdagend onderwijs met ruimte voor groei.

 

We zoeken een enthousiaste collega om aan de slag te gaan als:

 

 

Onderzoeker/Lector Pedagogie van het jonge kind –90%

 

Je functie

Onderzoeker (66%)

 • Je werkt als projectleider aan het PWO-project ‘Jobbeleving van kinderbegeleiders’ dat onderzoekt hoe kinderbegeleiders hun job ervaren.
 • Als senior onderzoeker neem je het PWO-project in handen en bewaak je de inhoudelijke kwaliteit en de voortgang van het project.
 • Je werkt uitgesproken participatief met groot respect voor de deelnemers aan het project.
 • Je werkt samen met een collega het project ‘Samen zorgen voor morgen’ uit. Je zet een belevingsonderzoek op over de kijk van kinderen, ouders en grootouders op zorg en vult dat aan met een literatuurstudie over zorg in maatschappij en opvoeding.
 • Je werkt onder meer met de methodiek van pedagogisch documenteren en breidt de kennis uit over deze methodiek als manier om data te verzamelen en te analyseren.
 • Je werkt samen met collega’s nieuwe onderzoeksprojecten uit.

Lector (24%)

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel Ethiek, deontologie en zingeving 1 (RZL).

In de ECTS-fiches (European Credit Transfer System) vind je gedetailleerde informatie over de opleidingsonderdelen: http://www.kdg.be/praktisch/reglement-en-studiegids   

 • Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen.
 • Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding.
 • Je bent leertrajectbegeleider en stagebegeleider. Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen. Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan opendeurdagen, inschrijvingen enz.
 • Je deelt je specifieke expertise met het werkveld. Je onderhoudt een effectief netwerk met stageplaatsen, organisaties en vakgenoten. Je werkt aan je professionalisering, zowel vaktechnisch als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij tot de kennisontwikkeling binnen de organisatie.

 

 • Je werkt aan je professionalisering, zowel inhoudelijk als methodologisch en pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling in de organisatie.
 • Je werkt op campus Zuid. Je maakt deel uit van de teams Expertisecentrum Pedagogische ondersteuning in Kinderopvang en School en Professionele Bachelor Pedagogie van het jonge kind. Je rapporteert aan het opleidingshoofd en aan het hoofd expertisecentrum.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de humane wetenschappen. Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur met kwalitatief onderzoek. Leservaring is een pluspunt.
 • Je bent gedreven om onderzoek te doen en werkt met enthousiasme.
 • Je hebt expertise op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden en onderzoek met kinderen en gezinnen.
 • Je expertise in het vakgebied en aanverwante vakgebieden is groot. Je hebt recente ervaring in de brede sector van kinderopvang of sector van opvoedingsondersteuning.
 • Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie.
 • Je bent een gepassioneerd lesgever en coach. Je bent sterk in het ontwikkelen, begeleiden en evalueren van leerprocessen in je vakgebied en het aanbieden van een krachtige leeromgeving.
 • Je bent een kritische denker, met oog voor maatschappelijke vraagstukken in verband met zorg.
 • Je kunt  open en gerichte feedback geven.
 • Je kunt je vinden in de meerwaarde van internationalisering: dit inspireert je voor de invulling van je opdracht.
 • Je beschikt over een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van gezinnen, kinderen, vrijwilligers in een vrijetijdscontext en van studenten met verscheidene profielen. Je bent een teamspeler, die motiverend en inspirerend werkt ten aanzien van collega’s en externe partners. Je stimuleert samenwerking.
 • Je bent sterk in plannen en organiseren en hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je kunt zelfstandig werken en neemt eigen verantwoordelijkheid in het behalen van de projectdoelstellingen.
 • Je kunt veranderingen in je expertisedomein integreren in jouw praktijk.
 • Je kunt ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van je werk. 

Ons aanbod

 • Een arbeidsovereenkomst (bediende) als lector in deeltijds dienstverband (90%).
 • Je opdracht start op 1 september 2020 en loopt tot en met 31 augustus 2021.
 • Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring (eqyuivalent van barema 502 = lector/master) .

Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op  http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs

Solliciteren?

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures

- klik op gewenste vacature

- solliciteer online onderaan de pagina

- vul het sollicitatieformulier in en voeg een uitgebreide motivatie & je cv toe als bijlage

 

De sollicitatieperiode loopt tot en met 4 juni 2020:

- De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen

- De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview (op 11 of 15 juni 2020)

Meer informatie?

Meer gedetailleerde informatie over de opleidingsonderdelen lees je op onze website: http://ects.kdg.be/

 

Meer informatie over deze vacature kun je bekomen bij Dietlinde Willockx, hoofd Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School op 03 613 15 28 of [email protected] en bij Lien Werbrouck, Opleidingshoofd Pedagogie van het jonge kind, via 03 613 13 20  of [email protected].

 

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of [email protected].  

Door: - wo, 20/05/2020 - 16:31
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 04/06/2020