Opbouwwerker als ondersteuner van de Vereninging waar armen het woord nemen 'Open Armen' Halle

Ben je sociaal geëngageerd, communicatief, enthousiast, ondernemend, positief denkend, vlot in omgang en wil je aan de slag met maatschappelijk kwetsbare volwassenen in Halle? Stel je dan kandidaat! 

VACATURE

Riso Vlaams-Brabant zoekt een opbouwwerker  voor onmiddellijke indiensttreding voor uitvoering van volgend takenpakket: ondersteuning van de vereniging waar armen het woord nemen ‘Open armen’, in concreto betekent dit: 

 • Het verder uitbouwen van de basiswerking van de vereniging met bijeenkomsten, activiteiten, vorming, uitstappen en dit met grote participatie van de deelnemers  
 • Meewerken aan de 6 criteria die de vereniging moet behalen met grote focus op beleidswerk, zie http://www.netwerktegenarmoede.be/overons  
 • Opvolgen van interne werkgroepen met de vrijwilligers van de vereniging 
 • Geven en organiseren van vorming voor de deelnemers en voor externen
 • Voorbereiden van ‘17/10’, Werelddag van verzet tegen armoede, in samenwerking met het Halse netwerk en de vrijwilligers van de vereniging
 • De uitbouw van contacten en netwerking met alle mogelijke partners en beleid i.f.v. bovenstaande taken

  

We zoeken iemand met  

 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • Een open, respectvolle en motiverende houding
 • Sterke interesse voor de situatie en leefwereld van maatschappelijk kwetsbare mensen
 • Liefst ervaring  in het werken met deze doelgroep 
 • Een sociaal of pedagogisch diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring 
 • Kennis van het (Halse) sociale werkveld is een pluspunt
 • Bereidheid  tot avond- en (sporadisch) weekendwerk
 • Rijbewijs is verplicht,  wagen is een pluspunt
 • Zin om zelfstandig te werken én af en toe in teamverband 
 • Openheid voor vernieuwing
 • Vaardigheid om mensen in armoede, partnerorganisaties, beleidsverantwoordelijken te enthousiasmeren
 • De nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van rapporten, dossiers en beleidsnota’s 
 • Kennis van  computer en de courante softwareprogramma’s
 •  Vlotte inwerking in financieel en administratief beheer van de vzw 

 

Wij bieden:  

 • Een contract van 80% voor onbepaalde duur
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1chttp://www.fov.be/IMG/pdf/Loonbarema’s_1_januari_2013.pdf  
 • Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een betrokken organisatie
 • Standplaats bureel: Halle, Vondel 25 (dichtbij station) 
 • Ondersteuning door een stafmedewerker van Riso Vlaams-Brabant.
 • Andere tegemoetkomingen: Woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop ter beschikking
 • Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de job inhoud: via volgen van vorming, intervisie, coachingsgesprekken, leren van elkaar.  

 

RISO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap. 

  

PROCEDURE

 • We verwachten je motivatiebrief met CV  (in 1 of 2 bestanden, opgeslagen onder jouw voor en achternaam) ten laatste op 29 mei  om 9u ’s morgens bij [email protected] als onderwerp ‘Sollicitatie Open armen’
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit zal plaatsvinden op 3 of 4 juni[1] in het kantoor van Riso VlaamsBrabant, Vondel 25 in Halle. Deze kandidaten worden enkele dagen voordien verwittigd.

 

Meer info vind je hier:

  

CONTEXT

Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabantis een  van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend zijn als regionaal instituut voor samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Onze focus ligt op het wegwerken van mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij. Participatie van de doelgroep zelf en samenwerking met partners zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Je maakt deel uit van een team van 38 medewerkers (voornamelijk buurt- en opbouwwerkers) binnen Riso Vlaams-Brabant.  

 We werken aan die grondrechten vanuit twee invalshoeken:

 • Doelgroepgericht: doelgroep met gemeenschappelijke achterstellingsproblematiek
 • Gebiedsgericht: aandachtsgebied met verschillende achterstellingsvormen  

 Opbouwwerkers en buurtwerkers hebben twee kernopdrachten:

 • De agogische kernopdrachtwil zeggen dat we werken vanuit en mét mensen. We versterken achtergestelde individuen en groepen. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
 • De politieke kernopdrachtwijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met de mensen, om te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die achterstelling. Hier zijn immers aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig om structurele problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken.  
 

[1]datum verschijnt in de week van 17 mei  ophttp://risovlb.be/vacatures

Bijlage Grootte
Vacature Ondersteuner Open armen vzw.pdf 364.58 KB
Door: Riso Vlaams-Brabant vzw - wo, 08/05/2019 - 12:09
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 29/05/2019