opbouwwerker in buurtwerk de Stek - Kiel (Antwerpen) - contract 50%, één jaar

Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken. 

Wat doet samenlevingsopbouw? Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolde langdurige werkzoekenden.  

Lees meer over Samenlevingsopbouw in Antwerpen. 

Is dit jouw toekomstige werkplek? Het buurtwerk van het Kiel zet activiteiten op die mensen verbinden. Het buurtwerk versterkt mensen om zich thuis te voelen in hun buurt en stimuleert solidaire netwerken. Het buurtwerk brengt mensen samen om hun stem te laten horen bij beleidsmakers. Denk aan activiteiten zoals samentuinen, deelmaaltijden, ateliers, een materialenbib of een vrijetijdsloket. 

Het buurtwerk werkt vanuit een eigen locatie op de Sint-Bernardsesteenweg maar werkt ook op locatie zoals in de samentuinen of binnen het Cultureel Ontmoetingscentrum NOVA.  

Wat doe je als opbouwwerker?Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project. Dit is een project dat jij met je collega’s op het Kiel realiseert, in samenspraak met je collega’s in de buurtwerken van Antwerpen-Noord, Borgerhout en Deurne-Noord die aan dezelfde doelstellingen werken. 

Je bouwt vertrouwensrelaties op met huidige en toekomstige bezoekers en vrijwilligers van jouw buurtwerk. Je bent de regisseur van de activiteiten waar jij verantwoordelijk voor bent.  Je werkt praktisch, agogisch en strategisch. Je bouwt het buurtwerk mee uit en zet daar de nodige structuren voor op. Je bent een ambassadeur van het buurtwerk in je wijk en je werkt nauw samen met lokale partners. 

Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties.  

Je bouwt kennis op over je buurt en de thema’s waarrond je werkt door netwerking en vorming. Je integreert die kennis in je praktijk.  Je werkt samen met collega’s in andere wijken om vanuit de lokale context te werken aan structurele oplossingen op stedelijk niveau. 

Solliciteren enkel via het formulier op onze website!

Door: Griet van Baarle - do, 06/12/2018 - 16:58
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 02/01/2019