Opbouwwerker (m/v/x) internationaal project voedseloverschotten, Robin Food

Riso Vlaams-Brabant zoekt een tijdelijke medewerker voor onmiddellijke indiensttreding (begin september) tot 31 december 2020 voor uitvoering van een opdracht binnen een internationaal project, passend binnen het project rond voedseloverschotten SaTé V (Samen tegen voedseloverschotten).

Onder leiding van RIKOLTO voeren we met een tiental organisaties uit België, Nederland en Spanje een project uit met middelen van EITFood. Dit internationaal project heeft als ambitie de ontwikkeling van minimum 3 kwaliteitsvolle producten, gemaakt van voedseloverschotten, die tevens betaalbaar kunnen aangeboden worden aan groepen die het financieel moeilijk hebben. In het partnerschap neemt Riso Vlaams-Brabant 3 specifieke taken op, naast het mee vormgeven van het hele project:

 • leggen van de link met organisaties die met maatschappelijk kwetsbare mensen werken in Vlaanderen (evt. Wallonië):  
  • Marktonderzoek of design-thinking: wat zijn de behoeften van deze mensen qua voeding, wat kunnen ze betalen, hoe kunnen we de gemaakte producten verdelen,…? Ook: testen van gemaakte prototypes van voedingsproducten of van bestaande producten gemaakt van voedseloverschotten
  • Mee zoeken naar (sociaal-economische) partners die deze producten kunnen maken
  • Mee zoeken naar economische of sociale partners die de producten kunnen op de markt brengen
 • mee uitwerken van modellen om deze producten betaalbaar te kunnen aanbieden aan deze kwetsbare groepen. De sociale kruidenier in Leuven biedt zo’n model, daarnaast worden andere modellen onderzocht en uitgedacht.
 • communicatie, PR, in de markt zetten van Robin Food overeenkomstig afspraken binnen het netwerk en de eigen organisatie.

Elke taak gebeurt in samenwerking met andere partners, voor de eerste taak neemt Riso Vlaams-Brabant (in casu de projectmedewerker) de leiding. Hierbij zal je samenwerken met studenten uit KULeuven (richting postgraduaat handelsingenieur en voedingsindustrie) De projectmedewerker volgt ook alle internationale calls omtrent dit project op.

 

We zoeken iemand met

 • Economische achtergrond, met affiniteit met duurzame voeding en zin om in een sociale setting aan de slag te gaan
 • Organisatorische en analytische vaardigheden
 • Oplossingsgerichte en creatieve  geest, met openheid voor vernieuwing
 • Kennis van de problematiek van voedseloverschotten/mogelijkheden tot verwerking is een pluspunt
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden en vaardigheden om te netwerken en deze in te zetten i.f.v. het project
 • Goede kennis van Engels, basiskennis van Frans
 • Financieel en administratieve kennis
 • Een open, respectvolle en motiverende houding naar partners, collega’s, doelgroep
 • Kan zelfstandig én in teamverband werken
 • Sterke interesse voor de situatie en leefwereld van maatschappelijk kwetsbare mensen en de wil om te zoeken naar structurele oplossingen voor hun situatie
 • Rijbewijs en wagen zijn een pluspunt
 • De nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van een rapport, dossier.

 

Wij bieden: 

 • Een contract tot eind december 2020 – 80%
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1c http://www.som.be/site/public/store/Service/Baremas_leden/Barema319_01-2020_04.pdf
 • Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een betrokken organisatie
 • Standplaats bureel: Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo
 • Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie
 • Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de job inhoud: via volgen van vorming, intervisie, coachingsgesprekken, leren van elkaar. 

 Riso Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

 

PROCEDURE

 • We verwachten je motivatiebrief en CV ten laatste donderdag 19 augustus, 9 u. bij [email protected] én [email protected] met als onderwerp ‘Sollicitatie SaTé V’  en je CV en motivatiebrief elk opgeslagen met vermelding van je voor- en achternaam.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 27/8 in de voormiddag. Je wordt daarvan verwittigd enkele dagen voordien.

Meer info over het project vind je hieronder, info over de specifieke opdracht kan je krijgen bij Liesbeth Smeyers, stafmedewerker  –  0496 33 70 60, vanaf 3 augustus.


HET PROJECT SATÉ V

Voedseloverschotten of voedsel dat niet verkocht wordt, zijn onvermijdelijk in het productie- en distributieproces. Ze worden dikwijls vernietigd of weggegooid terwijl ze nog perfect eetbaar zijn. Daarnaast zie je bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot gezonde en betaalbare voeding. Hoe is dit rijmbaar?

Om iets zinvol te doen met dit, zo lijkt, hardnekkig proces van weggooien richtte Riso Vlaams-Brabant SaTéV op (Samen Tegen Voedseloverschotten). Samen gaan we voor een zinvol (her)gebruik van voedseloverschotten en betaalbare gezonde voeding voor iedereen.

​​​​​​​Je vindt meer info op https://risovlb.be/project/sate-v en https://risovlb.be/robin-food

 

CONTEXT

Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant is een  van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend zijn als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Onze focus ligt op het wegwerken van mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij.  Participatie van de doelgroep zelf en samenwerking met partners zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Je maakt deel uit van een team van 38 medewerkers (voornamelijk buurt- en opbouwwerkers) binnen Riso Vlaams-Brabant. 

We werken aan die grondrechten vanuit twee invalshoeken:

 • Doelgroepgericht: doelgroep met gemeenschappelijke achterstellingsproblematiek
 • Gebiedsgericht : binnen een aandachtsgebied

Opbouwwerkers en buurtwerkers hebben twee kernopdrachten:

 • De agogische kernopdracht wil zeggen dat we werken vanuit en mét mensen. We versterken achtergestelde individuen en groepen. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.

De politieke kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met de mensen, om te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die achterstelling. Hier zijn immers aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig om structurele problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken. 

Door: Riso Vlaams-Brabant vzw - do, 30/07/2020 - 08:59
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 19/08/2020