OPBOUWWERKER Stadsakker en traject Huurdersparticipatie

Ben je creatief, enthousiast, ondernemend, sociaal geëngageerd, positief denkend, vlot in omgang en wil je aan de slag met kwetsbare groepen? Dan is deze job van opbouwwerker (m/v) misschien wel iets voor jou!

Concreet zoekt Riso Vlaams-Brabant voor haar werking een gedreven en enthousiaste collega met volgend profiel:

 • -          Je hebt interesse in wat er in de samenleving gebeurt
 • -          Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen
 • -          je bent een netwerker, je werkt graag met mensen
 • -          jouw enthousiasme werkt aanstekelijk, je kan mensen motiveren en activeren
 • -          je hebt ervaring met projectmatig werken, je werkt planmatig en efficiënt
 • -          je bent bedreven in het opzetten en versterken van participatieprocessen
 • -          je bent sterk in communicatie (zowel off- als online)
 • -          je kan vrijwilligers en/of partnerorganisaties samenbrengen in functionele verbanden zoals werkgroepen, overleg,.. en je kan dit overleg plannen en leiden. Je bent gewoon om voor groepen te staan
 • -          je weet organisaties en beleid te prikkelen en te engageren om mee te investeren in de projecten
 • -          je kan een eigen budget opstellen en beheren

Je bent verantwoordelijk voor 2 projecten

StadsAkker (50%)

Aan de rand van Tienen ligt een 1,3ha grote site met een stadslandbouwproject. Met de StadsAkker creëren we een ontmoetingsplek waar verse groenten en kruiden worden geoogst en ideeën uitgewisseld over lokale voedselproductie, gezonde voeding en de omslag naar een duurzame samenleving. We wakkeren het denken over deze thema’s aan en geven een duwtje in de rug aan (burger)initiatieven die zich hiervoor willen inzetten. De StadsAkker zorgt voor de inclusie van kwetsbare groepen binnen de duurzaamheidstransitie. Stadsboer en collega Wannes Suttels is verantwoordelijk voor het teelaspect, het beheer van de site en het rondleiden van groepen en scholen op de akker.

Als opbouwwerker sta jij in voor:

 • -          Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare groepen op de site (als oogster, deelnemer activiteiten, vrijwilliger, nieuw aanbod vanuit partnerorganisaties).
 • -          Communicatie naar en betrekken van de oogstgemeenschap (200 oogsters) over de nieuw te oogsten groenten, activiteiten, werkmomenten,…
 • -          Het uitwerken van een educatief/activiteitenprogramma rond gezonde voeding en korte keten op maat van scholen, oogsters, buurtbewoners, kwetsbare groepen en andere geïnteresseerden.
 • -          Door middel van experimenten en activiteiten het draagvlak voor de korte keten in regio Tienen versterken en toegang voor kwetsbare groepen vergroten. We denken aan een regelmatig terugkerende korte ketenmarkt en het ondersteunen van initiatieven vanuit buurten en verenigingen die hier acties rond ondernemen.  
 • -          Betrekken van de buurt, oogsters en andere stakeholders bij de ontwikkeling van de site (o.m.  voor een geplande ontmoetingsruimte.
 • -          Zoeken naar extra middelen en mogelijkheden om de site projectmatig uit te bouwen.
 • -          Algemeen beheer van de site, i.s.m. de Stadsboer.

Traject huurdersparticipatie voor bouwmaatschappij Cnuz (50%)

Sociale bouwmaatschappij Cnuz (o.m. actief in regio Tienen en Aarschot) en RISO werken sinds 2015 samen om de communicatie tussen de huurders en de bouwmaatschappij te versterken en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. De ervaringen van de huurders vormen hierbij het uitgangspunt. We gaan voor een constructieve dialoog tussen de huurders en de bouwmaatschappij. De focus ligt op de dienstverlening van de maatschappij, woonkwaliteit en huurdersparticipatie over het gebruik en de invulling van het publieke domein in de sociale woonwijken

Als opbouwwerker sta je in voor:

 • -          het organiseren van ‘Buurtbabbels’. Op vraag van buurten, ervaringen vanuit Cnuz of op basis van wat er uit de bevraging komt, worden buurtgesprekken opgezet over de dienstverlening van de maatschappij, de woonkwaliteit, het wijkleven en de publieke ruimte. Je organiseert en begeleidt deze gesprekken, adviseert over mogelijke verbeterpunten en gaat op zoek naar structurele oplossingen i.s.m. Cnuz en partnerorganisaties
 • -          de opstart van een ‘Huurdersplatform’: overkoepelend overlegorgaan met huurders en medewerkers Cnuz dat een paar keer per jaar samenkomt en bestaat uit 15-20 huurders.
 • -          de organisatie van de ‘Dag van de Huurder’: jaarlijks samenkomen van huurders Cnuz rond een thema.
 • -          Ondersteunen van burger- en wijkinitiatieven in sociale woonwijken 
 • -          redactie Huurderskrant: een aantal keer per jaar verschijnt een krantje met nieuw van de bouwmaatschappij en de huurderswerking. Je levert hiervoor artikels aan en voert samen met de bouwmaatschappij de redactie uit.

 

Wie dit mee wil waarmaken moet volgens Riso Vlaams-Brabant

 • inzicht en voeling hebben
   • met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting
   • met de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken
   • met nieuwe maatschappelijke bewegingen en veranderingsprocessen/-actoren in de samenleving
 • gedreven worden door het werken met mensen
   • wil vooral werken met mensen in plaats van voor mensen
   • beweegt zich vlot tussen groepen, netwerken en mensen waartussen alle vormen van diversiteit aanwezig zijn
 • samenwerken als tweede natuur hebben
   • actief samenwerking opzoeken met organisaties en instanties op alle levensdomeinen
   • een netwerk binnen het beleid uitbouwen

Riso Vlaams-Brabant verwacht

 • dat je minimaal in het bezit bent van een bachelordiploma (voorkeur sociaal-culturele / (ped)agogische wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring
 • dat je wenselijk 5 jaar relevante ervaring kan voorleggen
 • dat je bereid bent tot avond- en weekendwerk en dat je snel kan starten

Riso Vlaams-Brabant biedt

 • Een dynamische job waarin je mee vorm geeft aan een stukje samenleving op wijkniveau
 • Een contract van bepaalde duur van 3 jaar (tot 31/12/2021)
 • 50-100% VTE. Een halftijdse tewerkstelling waarbij u uw voorkeur uit voor één van beide projecten is bespreekbaar.
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1c
 • Standplaats: Grote Bergstraat 21, Tienen
 • Je werkt als enige opbouwwerker aan deze projecten, maar hebt binnen de personeelsploeg van Riso Vlaams-Brabant een 25-tal collega buurt- en opbouwwerkers
 • Je wordt inhoudelijk en methodisch ondersteund door een stafmedewerker van Riso Vlaams-Brabant

CONTEXT

Riso Vlaams-Brabant vzw is  erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw.

Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij.

Riso Vlaams-Brabant is sinds 2010 actief in Tienen met 6 opbouwwerkers, o.m. ter ondersteuning van Erm ’n Erm (vereniging waar armen het woord nemen), project bouwblokrenovatie, brugfiguren,  werkgroep 17/10,…

 

Solliciteren

 • Meer info over de inhoud van de job vind je op www.risovlb.be/vacatures .
 • Het functie- en competentieprofiel vind je op www.risovlb.be onder vacatures.
 • Ben je geïnteresseerd, bezorg dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 23 januari 2019 aan [email protected] met als onderwerp ‘sollicitatie opbouwwerker Tienen’.
 • In de bestandnamen van je CV en motivatiebrief vermeld je je naam en voornaam.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 31 januari (14u-18u). De weerhouden kandidaten krijgen voordien een schriftelijke proef toegestuurd. De voorbereiding dien je mee te nemen naar het sollicitatiegesprek.

 

Meer info over Riso Vlaams-Brabant vind je op www.risovlb.be en www.stadsakker.be.

 

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij:

Philippe Liesenborghs

[email protected]

0498 68 44 10

 

Door: Riso Vlaams-Brabant vzw - di, 08/01/2019 - 15:17
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 24/01/2019