OPBOUWWERKER TEAM TAAL, 50%,

06/07/2018 - 12:12
Bedrijf
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Gemeente
Antwerpen
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

Heb jij een hart voor mensen in een kwetsbare positie? Word je warm van het werken met mensen van alle slag? Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de medewerker die wij zoeken!

 

De werking

Antwerpen is een meertalige stad. In de samenleving vandaag domineert de keuze om naar anderstaligen enkel in te zetten op het stimuleren van het Nederlands. Mensen die om welke reden dan ook er niet in slagen om het Nederlands onder de knie te krijgen, ervaren een steeds grotere druk op hun maatschappelijke positie en riskeren uitgesloten te worden op hun grondrechten en kwalitatieve dienstverlening. Nederlands leren wordt voorgesteld als de enige sleutel tot participatie en integratie, waardoor de doelgroep van mensen zonder basiskennis Nederlands een bijzonder laag zelfbeeld heeft. Met het team Taal in de Superdiverse stad willen we de sleutelbos vergroten. We experimenteren met andere manieren om actief met elkaar in communicatie te treden ongeacht de (moeder)taal die iemand spreekt. We zetten in op de erkenning en het inzetten van de talenten van mensen, los van hun kennis van het Nederlands. Dit alles met als doel om het draagvlak voor de meertalige realiteit in Antwerpen te vergroten en de doelgroep op een volwaardige manier bij de samenleving te betrekken.

Taal in de superdiverse stad:

  • organiseert oefenkansen Nederlands in groep (Taal*ooR) en in duo (2Spraak) en op maat van mensen met een zeer beperkte kennis van het Nederlands met als doel de zelfredzaamheid in de Nederlandstalige context
  • brengt mensen samen die om welke reden dan ook niet tot een basiskennis Nederlands komen met als doel hun zelfwaarde op te krikken (Ieders Taal Telt)
  • zet experimenten op om met de doelgroep naar communicatiemiddelen te zoeken, los van hun kennis van het Nederlands (Ieders Taal Telt)
  • werkt een taalvriendelijke context uit binnen de buurthuizen van Samenlevingsopbouw
  • brengt de meertaligheid in de stad in beeld naar het ruime publiek

Je taken

Jouw takenpakket is de  verdere uitwerking van Taal in de Superdiverse stad  in de wijk Deurne. Je werkt daarvoor in duo met een ervaren collega en het gehele team. Je taken zijn:

  • Ondersteuning van de vrijwilligers in het deelproject 2-Spraak
  • Uitwerken van het groepsproces Ieders Taal Telt ikv zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en politiserend werken.
  • Ieders Taal telt uitwerken als onderdeel van Ieders Stem Telt verkiezingen 2018 en 2018
  • In samenwerking met de duo-partner uitwerken van verbeteracties naar taalvriendelijkheid van Buurtwerk Dinamo

https://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/    Solliciteren via het formulier op de website!

Door: Griet van Baarle - vr, 06/07/2018 - 12:12
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 06/08/2018