Opbouwwerker team wonen, 80 of 100%, tot eind 2020

vacature: opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw

Betaalde job 80-100% Contract bepaalde duur: tot eind 2020

Standplaats: Centrum De wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen

Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)

Solliciteren voor: 25/03/2019

Gesprekken: 27/03/2019 van 9 tot 17u

Starten in: april 2019

  Krijg je energie van het werken met mensen? Is elk probleem voor jou een uitdaging? Heb je strategisch inzicht? Wil je mee maatschappelijke structuren beïnvloeden?

  Wat doet samenlevingsopbouw?

  Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolde langdurig werkzoekenden.

  Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken.

  is dit jouw toekomstige werkplek?

  Provincie Antwerpen:

  Wonen is een kwestie in de provincie Antwerpen. Er is een groot tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben leegstaande huurwoningen die soms maanden of jaren wachten op verbouwing.

  Het project Wonen met Kansen benut die leegstand om jongeren op weg te helpen. Wonen met kansen biedt jongvolwassenen een thuis en een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken.

  Leegstand in sociale huisvesting en heel veel wachtenden voor u

  In afwachting van verbouwingen of vervang nieuwbouw stonden in Antwerpen in 2017 een 1600-tal panden in de sociale huisvesting leeg. In Mechelen een 300-tal en in Turnhout een 150-tal.  De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in de provincie Antwerpen is meer dan drie jaar.

  Jongeren hebben problemen met wonen

  Van de 10.000 vroegtijdige schoolverlaters en 9.300 jeugdwerklozen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout zijn er heel wat onder hen op zoek naar een (tijdelijk) dak boven het hoofd.  Maar van de toewijzingen in 2017 ging uiteindelijk nog geen 15% naar jongeren (tot 29 jaar).  

  Een win-win voor sociale huisvestingsmaatschappijen en jongeren?

  Huisvestingsmaatschappijen kampen met een verouderd patrimonium. Dat brengt uitdagingen mee: een lange lijst renovaties en mogelijke problemen als kraak of verloedering in wijken.  De wachtlijsten zijn lang, en de kans om een huurwoning toegewezen te krijgen, neemt af met de leeftijd.

  Pilootproject in 2019 in A’pen, Mechelen of Willebroek

  Wonen met Kansen (WMK) biedt jongvolwassenen een thuis en een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken.  

  Tijdelijke leegstand van sociale huisvestingsmaatschappijen wordt benut om jongeren één jaar te huisvesten. Tijdens dat jaar worden zij in groep begeleid naar een structurele oplossing voor hun woonbehoeften. Het gaat om een groep van jongeren in een kwetsbare positie en kansrijke jongeren. Daarin zit ook de kracht om een transitie te maken naar meer zelf- én samenredzaamheid.

  WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER?

  Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project. Dit is een project dat jij samen met twee andere collega’s realiseert. Je trekt met de steun van jouw collega’s de stuurgroep van het project, bestaande uit de bewoners en vertegenwoordigers van de verschillende organisaties (uit heel provincie Antwerpen), die mee de ontwikkelingen evalueren en tijdig kunnen bijsturen indien nodig.

  Je ontwikkelt samen met de bewoners en de partners een woonmodel gebaseerd op het piloot project om de leegstand binnen sociale huisvesting tijdelijk voor de maatschappelijk kwetsbare groepen te benutten.  

  Je bouwt kennis op over het thema “wonen” . Je werkt samen met collega’s in andere woonprojecten en andere instituten van de sector samenlevingsopbouw om structurele oplossingen op lokaal en Vlaams niveau te realiseren.

  Je bent een ambassadeur van “Wonen met kansen”:  je kunt het project enthousiast voorstellen en de partners overtuigen om mee te doen.

  Een basiskennis van financieel management en woonkwaliteitsvereisten zijn een pluspunt.

  Het aanbod vanuit Samenlevingsopbouw?

  We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.

   

  MEER INFORMATIE : [email protected], 0473 80 08 27

  SOLLICITEREN? Ga naar onze website samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be en klik op vacatures.

   

  Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw

  Gasstraat 12-14 | 2060 Antwerpen

  www.samenlevingsopbouw.be/antwerpenstad

  Bijlage Grootte
  vacature WMK.pdf 229.34 KB
  Door: Griet van Baarle - do, 14/03/2019 - 11:32
  Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 24/03/2019