Opbouwwerker tot eind 2020

29/06/2020 - 15:03
Bedrijf
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad
Gemeente
Antwerpen
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER?

Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project. Dit is een project dat jij met je collega’s in de wijk realiseert, in samenspraak met je collega’s in de 4 buurtwerken.

Je bouwt vertrouwensrelaties op met huidige en toekomstige bezoekers en vrijwilligers van jouw buurtwerk. Je werkt praktisch, agogisch en strategisch.

Je signaleert kansen in de omgeving en speelt er actief op in.

Je bent een ambassadeur van het buurtwerk in je wijk en je werkt nauw samen met lokale partners.

Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties.

Je bouwt kennis op over je buurt en de thema’s waarrond je werkt door netwerking en vorming. Je integreert die kennis in je praktijk.  Je werkt samen met collega’s in andere wijken om vanuit de lokale context te werken aan structurele oplossingen op stedelijk niveau.

Je brengt structuur in tijd en ruimte en stelt prioriteiten bij de uitvoering van het werk.

 

wat zijn je competenties?

 • Je neemt initiatief, werkt zelfstandig en neemt een actieve rol op als teamlid. 
 • Je bent goed in plannen en organiseren.
 • Je kan je snel inhoudelijk inwerken in dit thema.
 • Je werkt vanuit een empowerende visie met mensen.
 • Je bekijkt diversiteit als een meerwaarde zonder de moeilijkheden te negeren.
 • Je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor opportuniteiten en kan dit omzetten in actie.
 • Je bent een sterke netwerker.

 

HET AANBOD VAN SAMENLEVINGSOPBOUW?

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.

 

DETAILS

 • Betaalde job
 • 3*80%
 • Contract bepaalde duur tot 31/12/2020
 • Standplaats: Buurtwerk De Stek, of Buurtwerk De Wijk of Buurtwerk Borgerbaan.
 • Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)
 • Solliciteren voor: 13 juli 2020
 • Sollicitatiegesprekken gaan door op 15 of 16 juli.
 • Starten: Augustus 2020

 

MEER INFORMATIE

 

Hoe solliciteren?

Door: - ma, 29/06/2020 - 15:03
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 12/07/2020