Pedagogisch coördinator

14/09/2018 - 15:58
Bedrijf
Minor-Ndako
Gemeente
Anderlecht
Type
Voltijds
Sector
Andere sociale organisaties

Minor-Ndako werft aan:

Pedagogisch coördinator
contract onbepaalde duur, voltijds

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Functie

Als pedagogisch coördinator ondersteun je de hoofdbegeleiders op pedagogisch en operationeel vlak en waak je over het traject van de jongeren en gezinnen die bij ons in begeleiding zijn.

Je bent bevoegd voor de residentiële leefgroepen Benjamin (- 12jaar), Koala (-12 jaar) en de gezinsbegeleidingsdiensten Jacana en Columbus.

Je werkt onder directe leiding van de directie.

Je bent verantwoordelijk voor de pedagogisch ondersteuning van deze werkingen:

 • je garandeert een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod in de leefgroepen en de gezinsbegeleidingen
 • je coacht en ondersteunt de hoofdbegeleiders en de teams in hun pedagogisch handelen en biedt hen concrete handvaten om onze visie te vertalen in het dagdagelijkse leven in de leefgroep en de gezinsbegeleiding
 • je reikt methodieken aan rond pedagogische thema's en je implementeert deze
 • je ondersteunt de teamvergaderingen i.f.v. individuele dossiers en groepsdynamieken binnen de leefgroep
 • je adviseert bij crisisoverleg in complexe zorgvragen en organiseert het interdisciplinair overleg
 • je zorgt voor de opvolging van en herstel bij crisissen in het kader van onze visie op aanklampende hulpverlening
 • je bouwt externe samenwerkingsverbanden op in functie van de interne werking
 • je verzorgt mee het VTO-traject en zorgt voor een kwalitatieve invulling van de vergadercyclus

Je bent verantwoordelijk voor het traject van de jongeren:

 • je waakt over een perspectiefbiedend traject op het niveau van het interne en externe hulpverleningstraject
 • je bewaakt de continuïteit van het hulpverleningstraject en het schakelen tussen de verschillende begeleidingsvormen
 • je neemt de zorgcoördinatie op in complexe situaties en je stuurt het multidisciplinaire werken
 • je waakt over een coherente aanpak tussen de gezinsbegeleiding en de individuele begeleiding van het kind
 • je volgt de wachtlijsten, aanmeldingen, opnames en doorverwijzingen op
 • je bewaakt de kwaliteit van de verslaggeving

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid voor deze werkingen.

Profiel
Je staat achter onze missie en visie.

Je hebt een masterdiploma pedagogie of psychologie, of gelijkwaardig door ervaring. Bij voorkeur genoot je een aanvullende opleiding in systeem- of contextueel denken.

Je hebt meer dan 5 jaar ervaring binnen de jeugdhulp, bij voorkeur in een leidinggevende functie.

Je hebt een grondige kennis van de actuele pedagogische benadering en ontwikkelingen in de jeugd- en gezinshulpverlening.

Je bent een geboren coach en bent in staat om onze pedagogische visie te implementeren in de werking.

Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.

Je bent bereid om occasioneel ’s avonds te werken.

Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

Contract onbepaalde duur.

Voltijdse tewerkstelling.

Onmiddellijke indiensttreding.

Verloning volgens barema PC 319.01.

Terugbetaling van dienstverplaatsingen, tussenkomst in woon-werkverkeer.

Plaats tewerkstelling

Anderlecht, Vogelenzangstraat 76.

Solliciteren

Graag vóór 01/10/2018 cv en motivatiebrief t.a.v. [email protected]

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Door: Minor-Ndako - vr, 14/09/2018 - 15:58
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 04/10/2018