Programmaverantwoordelijke Grote Meren Programmaverantwoordelijke Grote Meren

100 % bepaalde duur (indiensttreding zo snel mogelijk t/m 30 april 2020) 

  

Doel van de functie 

Het vormgeven van het programma Grote Meren (vb. monitoring processen, leerprocessen, samenwerkingsprocessen…) volgens de procedures van de Zuiddienst.    

  

Plaats in de organisatie 

De programmaverantwoordelijke Grote Meren is lid van de Zuiddienst met standplaats Brussel. 

Hij/zij rapporteert aan het diensthoofd Zuiddienst .  

  

Wat doe je? 

  

Je geeft vorm en bent verantwoordelijk voor de realisatie van enkele specifieke inhoudelijke processen in België m.b.t. het Grote Meren programma. 

 • Je structureert samen met het Zuidkantoor alle activiteiten in het kader van de opmaak van de meerjarenplanningen (strategische planningen, MJP,…) : participatieve processen, partnergesprekken, analyses, in kaart brengen mogelijke samenwerkingen, etc.… 

 • Je garandeert een monitoring van de partnerwerking volgens de procedures van de Zuiddienst en je ondersteunt het team bij de opmaak van de monitoring. 

 • Je bent  verantwoordelijk in België voor (steeds in samenspraak met het gehele Grote Meren team) : 

 • Het stimuleren van inhoudelijke samenwerkingen met leden en andere ngo's (Belgisch en Europees niveau) rond de thema's van de zuidwerking in de Grote Meren regio (specifieke solidariteitsacties, initiatieven voor beleidsbeïnvloeding, deelname aan werkgroepen m.b.t. de regio etc ..). 

 • Het opnemen van synergie processen in België binnen het kader van de strategische dialogen. 

 • Het garanderen van input naar de andere diensten van 11.11.11. :  pro-actief aanleveren van informatie en materiaal naar alle andere diensten binnen 11.11.11 (Communicatiedienst, Campagne, Beleidsdienst, etc…) en overleg over mogelijke initiatieven. 

 • Actieve deelname aan initiatieven om de basis van 11.11.11 sterker te betrekken bij de activiteiten van de Zuiddienst. 

 • Je bouwt een permanente dialoog met het zuidkantoor voor partnerwerking en andere initiatieven uit en onderhoudt deze. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de coördinator binnen het team m.b.t. de partnerwerking in de Grote Meren regio.    

Je geeft vorm aan de processen m.b.t. de opmaak van financieringsdossiers (DGD, gemeenten,…) in samenwerking met de coördinator Grote Meren : 

 • Je maakt een planning op met het team om tot de opmaak van dossiers te komen. 

 • Je vraagt de nodige informatie op binnen het team en verwerkt die tot een afgewerkt dossier. 

 • Je voert een inhoudelijke controle uit op de in te dienen dossiers. 

 • Je garandeert een rapportering aan de financiers volgens de geldende afspraken of regelgeving. 

Je garandeert het uitwerken van een beleid en de operationalisering ervan rond enkele transversale thema's voor de Zuiddienst (bv. Mensenrechtenbenadering, Alternatieve ontwikkeling, Zuid-Zuid uitwisseling, gender…) 

 • Je initieert een uitgeschreven beleid en zorgt voor het up to date houden van de handleiding. 

 • Je organiseert het nodige overleg en participatie rond het transversale thema. 

 • Je bewaakt de coherentie tussen het beleid en de toepassing ervan in de verschillende regio's van de Zuiddienst. 

Je participeert aan besluitvormingsprocessen binnen de Zuiddienst : 

 • Participatie aan dienstoverleg (stafvergaderingen, werkweken,…). 

 • Actieve deelname aan het opstellen of updaten van procedures betreffende de partnerwerking of andere belangrijke aspecten van de Zuidwerking. 

 

Wie ben je ? 

Kennisniveau universitair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring -  

 • 5 jaar praktijkervaring waarvan minimaal 2 jaar terreinervaring in Burundi, Rwanda en/of DRC rond ontwikkeling(samenwerking) 

 • Bereid  en in de mogelijkheid zijn om op regelmatige basis dienstreizen te ondernemen naar Burundi, Rwanda en DRC (zowel in termen van beschikbaarheid als van legaal statuut)  

 • Perfecte kennis van de Franse taal (mondeling en geschreven) 

 • Operationeel kunnen communiceren in Nederlands en Engels  

 • Ervaring met beleidswerk is een troef 

 • Vertrouwd met planningsprocessen in de ngo sector (logisch kader, outcome mapping,…) 

 • Ervaring met opmaak en opvolging van donordossier (liefst ook DGD) 

 • Kunnen meedenken en vertalen van de visie van 11.11.11 naar een operationele partnersamenwerking 

 • Kennis van actuele ontwikkelingen in de Grote Meren regio 

 • Kennis ontwikkelingssamenwerking, andere ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en de ngo sector 

 • Kennis van courante software (Word, Excel,…) 

 • Vlotte communicator en netwerker.  Zowel m.b.t. interne als externe contacten 

  

Werken bij 11.11.11 impliceert dat je akkoord kunt gaan met de volgende vijf basiswaarden: 

 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, … 

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat. 

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen. 

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen. 

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen. 

  

Wat bieden we jou? 

  

 • Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector met standplaats in Brussel, op wandelafstand van het Zuidstation. 

 • Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance. 

 • Een gezellig kantoor op de zuiddienst met een 10 tal collega’s. Onmiddellijke indiensttreding met een contract van bepaalde duur voor een 100% job van 37,3u per week namelijk 7u30' per dag (glijdende uren en extra arbeidsduurverminderingsdagen)   

 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, 

 • Barema 5 van 11.11.11. dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds brutomaandloon € 2.475,65 na 10 jaar ervaring  € 3.199,73 wordt en eindigt bij minstens 31 j ervaring (voltijds) op € 4.332,39 

 • Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse IT-vergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding. 

 • Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend. 

 • Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen. 

  

Hoe word je onze nieuwe collega 

Stuur je schriftelijke kandidatuur met curriculum vitae voor woensdag 5 juni 2019 om 16.00u naar Mw. Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: [email protected] . 

Op basis van deze brieven en CV's maken we een eerste selectie. Een aantal kandidaten vragen we om thuis een schriftelijke proef te maken tegen zondag 10 juni 2019 om 20.00 uur. Op basis van die schriftelijke proef wordt een tweede selectie gemaakt. Deze kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek dat plaats zal hebben op donderdag 13 juni 2019 vanaf 9u00 in de lokalen van 11.11.11 Brussel. Hou deze datum dus zeker al vrij. 

 

Plaats van tewerkstelling: 

11.11.11 Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel 

Voor meer informatie over de job kun je tijdens de kantooruren terecht bij Lore Bertrem ([email protected], 02/536.11.48) of Serge Beel 02/536.11.15 

 

In het kader van diversiteit kun je als kandidaat aangeven welke aanpassingen of ondersteuning je nodig hebt bij je sollicitatie. Wij bekijken dan of dit haalbaar is. Hetzelfde principe geldt voor de werkomstandigheden. 

 

Indiensttreding: 

Zo snel mogelijk 

Door: 11.11.11 - do, 09/05/2019 - 15:08
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 05/06/2019