Psycholoog / Mental Health Focal Point COZO Antwerpen (v/m/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

In onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (cozo) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen,  mensen zonder geld of papieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp.  In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.

Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

Onder toezicht van de Programmacoördinator, verzekert u de promotie en opzet van het luik ‘geestelijke gezondheid’ van het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie te Antwerpen . 

Als expert verzekert u de kwaliteit van de activiteiten binnen de geestelijke gezondheid en geeft u begeleiding aan de vrijwilligers die onder uw supervisie zijn,

teneinde

te verzorgen, te getuigen en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Verantwoordelijke van de activiteiten ‘geestelijke gezondheid’

Coördineren en organiseren van de activiteiten ‘geestelijke gezondheid’ van het programma, via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • Multidisciplinair samenwerken, ondersteunen en het aanspreekpunt verzekeren rond ‘mental health’ binnen het COZO.
 • Het onderhouden van operationeel contact met partners binnen de geestelijke gezondheid.
 • Het organiseren van de psychologische consultaties in lijn met de strategie, de prioritaire acties duiden met inhoud en doelen, en de kwaliteit ervan verzekeren
 • Het ondersteunen van opname en doorverwijzing van patiënten die psychische problemen hebben in samenwerking met de reguliere gezondheidssector.
 • Het contactpunt zijn qua geestelijke gezondheid voor het programma en deelnemen aan externe vergaderingen betreffende geestelijke gezondheid (werkgroepen, platformen, seminars...) .
 • Het zorgen voor een kwaliteitsvolle datacollectie en meewerken (en getuigen) aan het pleidooi rond universele toegang tot gezondheidzorg
 • Het implementeren van nieuwe procedures en protocollen in samenwerking met het interne departement Gezondheid.

Als Supervisor

Omkaderen en begeleiden van de vrijwillige psychologen in overeenstemming met het operationeel kader en het bewaken van een adequaat werkkader. Vrijwilligers ondersteunen en omkaderen, zodat ze de waarden en missie van de organisatie volgen en uitdragen.

Voorbeelden van taken:

 • Het bepalen van de noden aan vrijwilligers voor een optimaal verloop van de activiteiten en communiceren met de coördinator
 • Het organiseren van briefings, functioneringsgesprekken, debriefings met de vrijwilligers die onder uw supervisie vallen
 • Het organiseren van teamvergaderingen met de vrijwilligers, en het opstellen van verslagen

Als Teamlid van het Programma

Analyseren, communiceren en het zoeken naar verbeteringen voor procedures, modellen, methodes en middelen teneinde een optimale werking van de operationele processen en activiteiten te verzekeren.

Voorbeelden van taken :

 • Het deelnemen aan de interne vergaderingen
 • Het voeden en updaten van tabellen, statistieken, procedures, handleidingen,… gelinkt aan het Programma
 • Het opmaken van verslagen gelinkt aan de activiteiten en het meewerken aan rapportering
 • Het deelnemen aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen
 • Het opnemen van specifieke sociale taken in functie van de noden; het programmeren en uitwerken van de nodige taken; het opzetten van specifieke activiteiten zoals beschreven in de actieplannen om de doelen te behalen binnen het gewenste termijn

UW PROFIEL 

 • Diploma: Master in Klinische Psychologie of gelijkwaardig door evaring
 • Kennis van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in België en een goede kennis van het geestelijke gezondheidsnetwerk in Antwerpen.
 • Ervaring in projectbeheer.
 • Minstens 2 jaar professionele klinische ervaring in een domein met grote kwetsbaarheid en exil.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg.
 • Minstens 1 jaar ervaring in het geven van opleidingen.
 • Zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Ervaring in het opzetten en animeren van opleidingen.
 • Informatica: een goede kennis van Office.
 • Talenkennis: zeer goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en Engels is verplicht (het schrijven van rapporten in het Engels, deelnemen aan vergaderingen in het Frans/Engels).
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid, teamplayer.

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een contract van 60% van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Voor een contract van 60% : een brutosalaris van € 1.697,87 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 1.867,66 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: - ma, 20/09/2021 - 17:08
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 01/04/2022