Ref. 2018/CO/12 – Diensthoofd Facilitair & Technisch beheer

Als hoofd van de dienst Facilitair & Technisch beheer garandeer je een kwaliteitsvolle, klantgerichte en professionele dienstverlening op zowel technisch als logistiek vlak ter ondersteuning van de kerntaken (onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening) van zowel Odisee (campussen Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek en Sint-Niklaas) als KU Leuven (campussen Aalst, Brussel, Gent).

Volgende resultaatsgebieden vallen onder je verantwoordelijkheid:

 • Soft services: schoonmaak, groenonderhoud, kantoormateriaal, onthaal, conciërge/bewaking, post & transport, GSM/Telefonie, wagenpark, events ,… .
 • Hard services: het beheer van technische installaties en nutsvoorzieningen (energiebeheer).
 • Beveiliging: brandbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking en inbraakbeveiliging.
 • Studentenfaciliteiten (in opdracht van de Studentenvoorzieningen): catering (studentenrestaurants) en studentenhuisvesting.

Je geeft leiding aan domein- (van de verschillende resultaatsgebieden) en aan teamcoördinatoren (op de campussen). Je stuurt hen aan om verder te groeien in kwalitatief hoogstaand facilitair en technisch management met een volwaardige servicecultuur. Hierbij ben je sterk gericht op continue verbetering, procesoptimalisatie en stakeholder management.

Je zorgt voor de opvolging van de SLA’s met de KU Leuven: je dienst verleent services aan de studenten & collega’s van zowel Odisee als KU Leuven.

Je verleent advies aan de directie m.b.t. de strategische keuzes/beslissingen inzake facilitair en technisch beheer; je rapporteert daartoe aan de algemeen beheerder.

Je maakt deel uit van de staf algemeen beheer (management team algemeen beheer), het CPBW (rapportering aspecten arbeidsveiligheid en –gezondheid) en het project office (opvolging investeringsprojecten).

Je staat in voor externe vertegenwoordiging, belangen-verdediging en netwerking van de hogeschool m.b.t. de facilitaire & technische diensten.

 

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten en mogelijkheden om je talenten en competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Verloning overeenkomstig graad A3 (weddeschaal 589) met correcte onkostenvergoeding
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende met mogelijkheid tot overstap naar een statutaire aanstelling.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.

Profiel

 • Je beschikt over een relevant masterdiploma.
 • Je hebt kennis van facilitair en technisch beheer, kostenopvolging, project- en procesmatig werken.
 • Je bent een people manager met leidinggevende ervaring.
 • Je staat open voor veranderingen en weet anderen hiertoe te motiveren.
 • Je bent een organisatietalent.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve- en rapporteringsvaardigheden.
 • Je hebt een analytische geest en je bent besluitvaardig.
 • Je bent in staat om heldere beleidsvisies te formuleren.
 • Klantgerichtheid en -vriendelijkheid zijn vanzelfsprekend voor jou.
 • Je streeft kostenbewuste en resultaatgerichte doelen na.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerde kandidaten stellen zich uiterlijk maandag 20 augustus 2018 kandidaat via werken bij odisee?

 

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die aan het beschreven profiel beantwoorden, worden uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek. Voor een selectie van kandidaten volgt een richtinggevend assessment. Uiteindelijk nodigen we de meest geschikte kandidaat uit voor een finaal selectiegesprek.

 

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Greet Raspoet, algemeen beheerder, [email protected].
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst:
[email protected].

 

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli tot en met 15 augustus 2018.

 

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Door: Odisee - di, 10/07/2018 - 14:58
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 20/08/2018