Ref. 2018/CO/19 – Medewerker cel onderwijsinnovatie (2 deeltijdse functies)

Op het vlak van onderwijsbeleid…

 • neem je deel aan dienst- en opleidingsoverstijgende project- en expertisegroepen in het domein van onderwijsontwikkeling. Je ondersteunt Odisee 2027  door je bijdrage in groepen omtrent hybride leren, blended onderwijs, future classrooms,….

 

Op het vlak van onderwijsontwikkeling…

  • ondersteun je onderwijsontwikkelingsprojecten (o.a. OOF).
 • Je werkt inhoudelijk samen met tijdelijke OOF-coördinatoren i.f.v. projectdoelstellingen.
 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen van het lopende OOF-project.
  • volg je internationale onderwijskundige ontwikkelingen en praktijkgericht onderzoek op en vertaal je deze naar concreet onderwijsbeleid; je neemt deel aan uitwisselingsprojecten externe overlegorganen en werkgroepen zoals LNO2.
    

Op het vlak van onderwijskundige professionalisering…

  • stem je samen met je collega's het aanbod onderwijskundige professionalisering af op onderwijsinnovatie.
  • Je begeleidt zelf professionaliseringstrajecten binnen jouw expertisedomein.
Door: Odisee - di, 12/06/2018 - 14:56
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 01/07/2018