Senior onderzoeker duurzame bedrijfsvoering (2021-CO-76)

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) is een onderzoeksgroep verbonden aan de cluster Bedrijfskunde binnen Odisee. We onderzoeken duurzaam ondernemerschap, voornamelijk binnen familiebedrijven en kmo’s, en detecteren hiervoor nieuwe trends en uitdagingen in de economie of maatschappij. Vier speerpunten staan hierbij centraal, nl. duurzame bedrijfsvoering, het inspelen op trends zoals digitalisering en circulaire transitie, competentie-ontwikkeling en socio-economische duurzaamheid. We doen dit samen met een enthousiast en divers team dat een verscheidenheid aan expertises borgt. 

Voor ons onderzoek naar duurzame bedrijfsvoering zijn we op zoek naar duurzame versterking van ons team. 

Jouw taakinhoud

Afhankelijk van je expertise ga je meteen aan de slag in lopende projecten in circulair ondernemen, duurzaam ondernemen of socio-economische duurzaamheid:

 • je verricht kwaliteitsvol onderzoek;
 • je bent een aanspreekpunt voor bedrijven en verzorgt on-the-shelf advies dat aansluit bij jouw expertise en hun vragen;
 • je biedt methodologische ondersteuning aan collega’s;
 • je schrijft (mee aan) onderzoeksvoorstellen om onderzoeksgelden aan te trekken;
 • je staat in voor het dissemineren van je onderzoek naar een breed publiek van zowel peers als bedrijven en organisaties als burgers;
  • je rapporteert over je onderzoeksbevindingen en zorgt voor het publiceren ervan in academische en praktijkgerichte vakbladen;
  • je vertaalt je onderzoek naar output die kan ingezet worden voor onze studenten;
  • je verzorgt presentaties over je onderzoek voor een wetenschappelijk publiek en voor het werkveld;
 • je bouwt een netwerk op in functie van je onderzoek en het versterken van het onderzoekscentrum;
 • je werkt actief mee aan de uitbouw van het onderzoekscentrum.

Jouw profiel

 • Je beschikt minimaal over een masterdiploma en bij voorkeur over een doctoraat, zoals een master of doctoraat in de economie of toegepaste economische wetenschappen.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek. 
 • Je hebt een stevige aantoonbare basis in kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je hebt een sterke methodologische kennis, zoals het opzetten en verzamelen van primaire data, statistische en/of kwalitatieve dataverwerking en rapportering.
 • Je bent vertrouwd met duurzaam ondernemen of de thematiek van duurzaamheid (people – planet – profit).
 • Je hebt voeling met wat speelt binnen de bedrijfswereld omtrent de transitie naar duurzame bedrijfsvoering.
 • Je legt vlot contacten met partners in het werkveld (bedrijfsleven, overheden, onderwijs).
 • Dankzij je proactieve houding speel je handig in op opportuniteiten.
 • Je bent een teamplayer en werkt verbindend. 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een professioneel en divers team waar verbondenheid een basiswaarde is.
 • De mogelijkheid tot professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
 • De ruimte om eigen onderzoek rond duurzaam ondernemen op te nemen of verder te zetten en om met het team een gezamenlijke onderzoeksagenda uit te bouwen.
 • Een aanstelling als bediende (100%) met ingang van 01/03/2022 tot 15/09/2022. 
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie.  
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang hoofdzakelijk uitgeoefend op campus Brussel, en daarnaast op campus Aalst.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding. 
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot 4 februari 2022 via het online jobplatform: https://www.odisee.be/vacatures/senior-onderzoeker-duurzame-bedrijfsvoe….

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

WENS JE BIJKOMENDE INFORMATIE?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Bart Henssen: [email protected] of via telefoon: 0470 90 17 57.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst via e-mail: [email protected].

 

Door: Odisee - wo, 22/12/2021 - 12:19
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 04/02/2022