Stafmedewerker netwerkcoördinatie

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van 210 professionele organisaties uit het brede kunstenveld in Vlaanderen en Brussel. Al meer dan 25 jaar sensibiliseert oKo beleidsmakers, betrokken actoren en publiek voor het belang van kunsten in de samenleving. oKo is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor overheden voor technisch-juridische materie en voor alle aspecten van het (kunsten)beleid. oKo gaat daarnaast een constructieve dialoog aan met de vakorganisaties, om samen een optimaal arbeidsklimaat te bereiken. Verder biedt oKo zijn leden managementondersteuning aan. De motor van oKo is een optimaal functionerend leden-netwerk.

Het oKo-secretariaat bestaat uit een klein team van sterk gespecialiseerde medewerkers die intens samenwerken en een hoge mate van eindverantwoordelijkheid hebben. Voor de uitbreiding van dat team zoekt oKo een stafmedewerker netwerkcoördinatie.

Functieomschrijving

OKo is een uniek lerend netwerk van 210 kunstenorganisaties. Komt de zorg voor het optimaal functioneren van dat lerend netwerk straks in jouw handen te liggen?

Doel van de functie is om oKo als ledennetwerk optimaal te laten functioneren:

 • door het delen van kennis en informatie;
 • door ledeninspraak in de besluitvorming;
 • door leden te ondersteunen in hun professionalisering;
 • en door zorg te dragen voor het netwerk.

Daartoe maak jij, in nauwe samenwerking met de algemeen directeur, het oKo-team en de oKo-leden een concreet strategisch actieplan op waarbij jij in eerste instantie verantwoordelijk bent voor de implementatie en de uitvoering ervan. Het gaat onder andere over de volgende taken:

 1. Je ondersteunt onze leden

Je staat onze leden bij en geeft hen advies over thema’s die hun zakelijke realiteit dagelijks bepalen. Daarvoor kan je terugvallen op de sterke expertise van je collega’s. Denk concreet aan volgende thema’s en domeinen:

 • Het kunstendecreet of het reglement publiekswerking VAF;
 • Geldende cao’s binnen paritaire comités 304 en 329;
 • Participatiebeleid in kunstenorganisaties, zoals publiekswerking en publiekswerving, toeleiding en spreiding, de functie participatie in het kunstendecreet, cultuur- en kunsteducatie, draagvlak voor kunst, lokaal en regionaal cultuurbeleid;
 • Europees beleid: de sociaal-juridische regelgeving op Europees niveau en de Europese financiering van de kunsten.
 1. Je faciliteert inspraak en betrokkenheid van onze leden

Het oKo-netwerk komt samen in elf disciplinaire werkgroepen. Daarnaast ontmoeten onze leden elkaar in thematische focusgroepen, waarin we het hebben over thema’s als taxshelter of kunst en jeugd. Bovendien organiseren we geregeld infosessies en workshops. Twee maal per jaar komt het volledige oKo-netwerk samen op de algemene vergadering.

 • Jij organiseert al die netwerkactiviteiten en volgt ze op: je faciliteert de besluitvorming, ondersteunt leden bij de ontwikkeling van acties en vertaalt de genomen besluiten naar het belangenbehartigend werk dat oKo doet.
 • Je rolt oKo-acties uit, verhoogt de betrokkenheid ervoor en verankert ze stevig in het netwerk. Denk maar aan de implementatie van een sociaal charter en ons actieplan over grensoverschrijdend gedrag of aan campagnes naar aanleiding van de verkiezingen.
 1. Professionalisering van kunstenorganisaties

OKo ondersteunt kunstenorganisaties bij hun professionalisering. Jij leidt dat in goede banen:

 • Je organiseert kennisdeling en praktijkuitwisseling in het oKo-netwerk.
 • Je ondersteunt leden die met vragen zitten en wijst hen de weg in onze kennisbank.
 • Je organiseert infosessies en opleidingen.
 1. Zorg voor het ledennetwerk

Geen oKo zonder tevreden kunstenorganisaties. Jij draagt zorg voor onze leden:

 • Je werft nieuwe leden en beheert het bestaande ledenbestand.
 • Je organiseert ledenbevragingen.
 • Je beheert de ledenvoordelen.

Profiel

 • Je hebt interesse voor belangenbehartigend werk.
 • Je bent geïnteresseerd in zakelijk, sociaal en fiscaal beleid op vlak van kunst en cultuur en je verdiept je graag in de impact ervan op de ontwikkeling van kunstenorganisaties. Ervaring op dat vlak is welkom, maar zeker geen vereiste. We maken je op de werkvloer wegwijs in alle finesses – van de geldende cao’s tot taxshelter.
 • Je bent een resultaatgerichte communicator en organisator. Je hebt een stevig gevoel voor planning en deadlines.
 • Je bent sterk gericht op inspraak, samenwerking en betrokkenheid.
 • Je kan mensen motiveren en enthousiasmeren op een constructieve manier.
 • Je bent ondernemend, accuraat en anticiperend.
 • Je bent diplomatisch, loyaal, dienstbaar.
 • Je kan specialistische beleidstaal ontsluiten voor de leden.
 • Je hebt affiniteit met het Vlaamse kunstenveld. Ervaring in een kunstenorganisatie is een plus.
 • Je hebt affiniteit met inspraakprocessen, organisatieontwikkeling en lerende netwerken. Ervaring met sectorondersteuning of managementondersteuning is een plus.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst (bediende) van onbepaalde duur, minimaal 80%
 • Je loon wordt vastgelegd in onderling overleg en op basis van de sectorale barema’s (cao Podiumkunsten-Muziek) en staat in verhouding tot je relevante ervaring.
 • Extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.
 • Coaching op maat van je ervaring en noden en inhoudelijke ondersteuning door je ervaren collega’s.
 • Een werkplaats in Brussel, met de mogelijkheid om soms thuis te werken.

Procedure

Stuur je motivatiebrief en cv voor 31 oktober 2018 naar [email protected]. We plannen de sollicitatiegesprekken op 9 en 14 november 2018.

Indiensttreding: ten laatste 1 januari 2019.

Vragen en meer info

Contacteer Leen Laconte via [email protected] of 02 203 62 96.

Meer info over oKo vind je op onze website.

Door: Overleg Kunstenorganisaties - di, 09/10/2018 - 16:45
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 31/10/2018