stage: onderzoek diversiteit op kieslijsten

 

Minderhedenforum

Het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (www.minderhedenforum.be) is belangenbehartiger van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden verstevigen en de verstandhouding tussen mensen en groepen verbeteren. Via het Minderhedenforum doen de etnisch-culturele verenigingen aan gezamenlijke belangenverdediging naar het beleid en naar de brede samenleving. Het Minderhedenforum is door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) erkend als woordvoerder en participatieorgaan van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.

 

Doelstelling/opdrachtomschrijving

Oplevering van een (kritisch) cijferrapport mbt de diversiteit op de kieslijsten voor de Vlaamse verkiezingen.

Aandachtspunten binnen het rapport.

 • Vergelijking met vorige verkiezingsedities
 • T.a.v. de etnisch-culturele diversiteit van de gemeente
 • Verdeling naar partijen
 • Verdeling naar herkomst
 • Verkiesbare plaatsen of niet?
 • Gender

Taken/verwachtingen hierbij zijn:

 • Deskresearch
 • Data analyse
 • Opsporen, verzamelen en verwerken van bronnen
 • Conclusies trekken uit data en onderzoek
 • Adviezen/aanbevelingen kunnen trekken uit data en onderzoek
 • Schriftelijke rapportage van data, onderzoeksresultaten conclusie en adviezen
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Interviews afnemen (one-on-one)
 • Inhoudelijke afstemming met mogelijke academische partners en medewerkers van het Minderhedenforum
 • op zoek gaan naar mogelijke ontbrekende expertise of data

Voorbeeld hierbij is : Je onderhoudt contacten met verschillende partners zoals universiteiten, wetenschappelijke instellingen, politici, studiebureaus, overheden,… die zinvol zijn voor de totstandkoming en of verspreiding van het rapport

 

 

Wat zoeken we

 • Stageplaats student sociale/ pedagogische/ politieke/… wetenschappen
 • Periode: najaar 2018- voorjaar 2019
 • Ondersteuning en begeleiding: ondersteuning door stagebegeleider
 • Tijdsinzet van de student – zowel voltijds als deeltijds is mogelijk, andere constructies zijn bespreekbaar

 

Contactpersonen

Sophia Honggokoesoemo

[email protected]

0491/567070

Procedure

Bezorg je cv en motivatiebrief zo snel mogelijk aan Sophia Honggokoesoemo. In de weken na je kandidatuurstelling wordt contact met je opgenomen. Als je geselecteerd bent, wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Door: Minderhedenforum - do, 09/08/2018 - 10:29
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 01/01/2019