teamcoördinator sociale en financiële hulpverlening B4-B5

De job in het kort

Heb jij een visie op integrale hulpverlening, zie je tendensen in cliëntsituaties waarmee je geconfronteerd wordt en kan jij hier gepast op reageren?

Ben je bovendien een coach die samen met zijn team wil werken aan een correcte en vlotte dienstverlening met tevreden cliënten als eindresultaat? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als teamcoördinator stuur je een team van hulp- en dienstverleners aan. Samen met hen zorg je ervoor dat er een vertrouwensrelatie met de cliënten wordt opgebouwd en rechten maximaal uitgeput worden. Je versterkt je team op vlak van kennis en methodische vaardigheden door ze feedback te geven, te coachen en te evalueren. Je signaleert noden van de burger aan het beleid, denkt mee na over mogelijke oplossingen en plaatst deze binnen het kader van jouw dienst. Samen met jouw team en de andere teamcoördinatoren bereid je de dossiers voor die voorgelegd worden aan het bijzonder comité sociale dienst.

 

Wie we zoeken

Profiel

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen:

warm hart voor kwetsbare burgers / gemotiveerde coach / creatief in het zoeken naar oplossingen / open houding / luisterend oor

 

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring.

 

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd. Hiervoor kan je terecht bij NARIC: https://www.naricvlaanderen.be.

 

Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling).
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie.
 • Je slaagt voor de selectieproeven.

 

 

Wat mag je verwachten?

We bieden jou een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je – na gunstige evaluatie – een contract onbepaalde duur.

Verloning volgens weddeschaal B4-B5 (index januari 2023)

 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 3.324,83 EUR
 • Bruto loon met 12 jaar anciënniteit: 4.141,46 EUR

 

Voor deze functie telt nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige voor maximum 12 jaar mee voor de geldelijke anciënniteit. Beroepservaring bij de overheid wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.

Je kan een loonsimulatie opvragen via [email protected].

 

Extra financiële voordelen

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per geleverde 7u36 prestaties
 • Ecocheques met maximum van 160 EUR per jaar bij voltijdse tewerkstelling
 • Hospitalisatieverzekering via Belfius
 • Aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers (2e pensioenpijler)
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,27 EUR per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer  
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Jaarlijkse cadeaubon van 40 EUR
 • Diverse voordelen: zwemkaart, tussenkomst in sportieve activiteiten …

 

Niet-financiële voordelen

 • 20 wettelijke verlofdagen
 • 10 dagen extra verlof bij een volledig jaar voltijdse tewerkstelling
 • 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden voor een goede balans tussen werk en privé
 • Mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
 • Boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Doorgroeimogelijkheden in de organisatie via objectieve selecties
 • Groepsvormende activiteiten, recreamomenten, personeelsfeesten en -uitstap

 

Werkplek

Je werkplek is in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in Sint-Niklaas. In overleg met je leidinggevende is er ook mogelijkheid tot telewerk.

 

Data selectie

 • Deel 1 bestaat uit een profielanalyse (verkennend gesprek in samenwerking met een extern selectiebureau) die zal doorgaan op woensdag 8 november 2023, tijdens de kantooruren.
 • Deel 2 bestaat uit een assessment. Dit gaat door op donderdag 16 november 2023 of vrijdag 17 november 2023 tijdens de kantooruren. Wij laten jou later weten wanneer je juist kan deelnemen.
 • Het laatste deel is het interview, deze gaat door op dinsdag 28 november 2023.

 

Selectieprogramma

Het selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling. Het bestaat uit:

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Tijdens het interview kan er teruggekoppeld worden naar de andere selectieonderdelen.
 • daarnaast 1 of meerdere van de volgende selectieonderdelen:
  • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
  • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…). 
   Deze proeven zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.
 • Wanneer er twintig of meer geldige kandidaturen zijn voor één vacature, kan een preselectie plaatsvinden waarbij het aantal kandidaten door middel van een selectietechniek wordt beperkt tot twintig. 


Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen. Er worden meerdere competenties uit het competentieprofiel getest en er wordt gepeild naar de attitude van de kandidaten. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

 

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Hoe solliciteren?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer dan ten laatste op

maandag 30 oktober 2023 via het online formulier:

https://www.jobsolutions.be/register/17118-46
Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

Voor meer informatie kan je terecht bij team selectie, afdeling personeel via [email protected] of  03 778 31 25. 

 

 

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 30/10/2023