Trajectbegeleider Arbeid 100% - Vervangingscontract

vzw Jong organiseert het jeugdwelzijnswerk in Gent en zoekt voor het ESF- Project “Werkpalet”, onder leiding van Jes vzw, éé voltijdse trajectbegeleider met als specifiek thema „Arbeid.

JES zet samen met partners in Gent (Compaan, JONG vzw en TOpunt) intensieve begeleidingsacties op in Gent met als doel jongeren, die de school verlaten hebben zonder diploma (NEETjongeren), of dreigen te verlaten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dat doen we aan de hand van competentieversterkende trajecten. Het partnerschap engageert zich om via vindplaatsgerichte trajectbegeleiding en via het uitgebreide toeleidingsnetwerk van de organisatie jongeren te bereiken die de weg niet vinden naar het reguliere aanbod of afgehaakt zijn bij eerder opgezette trajecten.

Wil je samen met jongeren de weg afleggen naar het vinden van een gepaste job, vertrekkende vanuit hun sterktes? Ben je heel assertief, spontaan en bereid om hen op te zoeken in hun leefwereld en vindplaatsgericht te werken? En heb je bovendien ervaring in het begeleiden van werkzoekende jongeren, dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken voor dit project.

Wat verwachten we van jou in de job?

 

Vindplaatsgericht werken:

Vzw Jong werkt vanuit de aandachtswijken in Gent. De jongeren worden in hun wijk en op centrale hotspots opgezocht via de methodiek van het vindplaatsgericht werken. Samen met de collegas van de partnerorganisatie, werk je vanuit het opgerichte werkinfopunt, dat tevens kan dienen als ontmoetingsruimte voor jongeren die ondersteuning nodig hebben in de zoektocht naar werk.

 

Tewerkstelling en of opleiding

Oriëntering en sollicitatietraining (informeel leertraject over houding, administratie, loketten,…) en organiseren van voortrajecten (in groep) op maat.

Je biedt actieve ondersteuning bij de zoektocht naar een job d.m.v. inschrijven bij VDAB, toeleiden naar VDAB, toeleiding socio-economische initiatieven, op zoek gaan naar een passende job of opleiding opmaak sollicitatiebrief en cv, ondersteuning bij telefoons, mailings, sollicitatiegesprekken. Maatwerk staat hierbij centraal!

Is het volgen van een opleiding de beste oplossing, dan bied je actieve ondersteuning in de zoektocht naar een geschikte school door toeleiding naar partners, onderwijs of opleidingsverstrekkers.

 

Versterken

Samen met de jongeren onderzoek je waar er drempels zijn om het traject waar te maken en onderneem je de nodige stappen om deze drempels weg te werken. Je verwijst door naar de juiste diensten of andere begeleiders (binnen vzw Jong) en volgt deze stappen op om ook op vlak van armoede, welzijn, justitie, … de nodige ondersteuning te kunnen bieden

Door: Vzw Jong - di, 10/09/2019 - 10:40
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 22/09/2019