Uit De Marge vzw zoekt een projectleider Jeugdwerk en politie (80%)- standplaats Antwerpen

Uit De Marge vzw is het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. De nieuwe projectleider zal een vernieuwend pilootproject verderzetten waarbij gewerkt wordt aan de relatie tussen politie en jongeren via jeugdwerk in heel Vlaanderen. Het betreft een zeer uitdagende job met een belangrijke mate van verantwoordelijkheid en een divers takenpakket waarbij de nadruk ligt op zowel groepswerk (eerste lijn) als beleidsmatig werk (tweede lijn). Gedurende 14 maanden ondersteun je lokale jeugdwerkers en lokale besturen en hun politiekorpsen bij het ontwikkelen van een traject dat de relatie met jongeren moet verbeteren. Je vertrekt daarbij in de eerste plaats vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Takenpakket

 • Je voert gesprekken met geïnteresseerde lokale partners en werkt via onderhandeling projectplannen, samenwerkingsvoorwaarden en doelstellingen uit.
 • Je volgt lokale trajecten op en bent het aanspreekpunt voor de projectpartners.
 • Je ontwikkelt en verfijnt bestaande groepsmethodieken en past ze aan lokale noden en behoeftes aan.
 • Je werkt de projectplanning uit en volgt op onder begeleiding van een stafmedewerker.
 • Je bereidt samen met de leidinggevende stafmedewerker stuurgroepvergaderingen voor.
 • Je ontwikkelt vormingen op maat voor politieagenten en jeugdwerkers.
 • Je begeleidt zelf bijeenkomsten met jeugdwerkers en politie.
 • Je ontwikkelt beleidsaanbevelingen rond het thema en draagt ze samen met de leidinggevende stafmedewerker uit.
 • Je ontwikkelt een publicatie samen met de leidinggevende stafmedewerker.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting, vooral met betrekking op relaties met politie.
 • Je hebt inzicht in groepsdynamieken, conflicthantering, bemiddeling en grensoverschrijdend gedrag.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de politieke besluitvorming op verschillende beleidsniveaus wat betreft jeugd en veiligheidsbeleid.

Er zijn geen diplomavereisten. Wel verwachten we dat je minstens enkele jaren relevante ervaring hebt (vanuit een professioneel of vrijwillig engagement) en dat je functioneert op het niveau van iemand met een diploma hoger onderwijs.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je legt makkelijk verbinding tussen verschillende actoren.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je werkt proactief en kan zelfsturend werken als dat moet.
 • Je kan omgaan met stress en weerstand en beschikt over uitstekende diplomatieke vaardigheden.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen, jongeren en jeugdwerkers als met beleidsverantwoordelijken en politieagenten.
 • Je bent besluitvaardig binnen de vooropgestelde krijtlijnen van de organisatie en je kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je hebt een rijbewijs en kan over een wagen beschikken.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, maar blijft steeds verbinding zoeken met politie en andere projectpartners.
 • De begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je bent een geboren groepswerker die aandacht heeft voor de mentale veiligheid van iedereen.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en je bent bereid om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Regelmatig weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden
Een 80% contract van bepaalde duur (14 maanden), volgens barema B1b binnen pc 329.01. 
Een uitdagende opdracht in een divers team.
Standplaats Antwerpen
Uitgebreide coaching en ondersteuning.

Praktisch
Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Stijn Belmans, 0486 39 97 25. 
Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV – Voor dinsdag 11 juni 2019, 10u00– naar [email protected].
Indiensttreding zo snel mogelijk.
 

Bijlage Grootte
Projectleider OSF.pdf 555.8 KB
Door: Uit De Marge - wo, 08/05/2019 - 13:04
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 12/06/2019