Uit De Marge/CMGJ vzw zoekt stafmedewerker standplaats Genk

Uit De Marge/CMGJ vzw is het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De nieuwe stafmedewerker zal het ondersteunings- en advieswerk van Uit De Marge/CMGJ vzw versterken. Het betreft een uitdagende job met een belangrijke mate van verantwoordelijkheid en een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie in Vlaanderen te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Takenpakket

 • Je coacht enkele educatieve medewerkers van Uit De Marge/CMGJ vzw.
 • Je legt nieuwe contacten met lokale organisaties en besturen.
 • Je onderhoudt de contacten met het werkveld en bouwt die verder uit.
 • Je ondersteunt en begeleidt lokaal jeugdwelzijnsoverleg.
 • Je leidt een thematisch Lerend Netwerk.
 • In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd en met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.
 • Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van een visie op het werken met deze doelgroepen en neemt taken op in de kadervorming en de procesbegeleiding.
 • Je ondersteunt jeugd(opbouw)werkers van een aantal lokale werkingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Profielvereisten

Uit De Marge/CMGJ vzw staat voor gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten (v/x/m) op basis van hun talenten, groeimogelijkheden en interesses, ongeacht gender, etniciteit, klasse, leeftijd, religieuze overtuiging, handicap, seksuele oriëntatie.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Je bent bekend met de sociale kaart en met de politieke besluitvorming op het lokale beleidsniveau.
 • Je hebt minstens enkele jaren professionele ervaring.
 • Je hebt een rijbewijs en kunt beschikken over een wagen.

Vaardigheden 

 • Je kan medewerkers coachen.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je legt gemakkelijk contact met jeugdwerkers en beleidsverantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig binnen de vooropgestelde krijtlijnen van de organisatie.
 • Je kunt omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je hebt een open en participatieve coachhouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en je bent bereid om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken.
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

Een contract van onbepaalde duur voor 70%. Verloning op basis van functie, opleiding en anciënniteit in de sociale sector, barema B1a PC 329.1. Een uitdagende opdracht in een fijn team.

Standplaats

De standplaats voor deze functie is Genk. Daarnaast wordt voor deze functie een grote mobiliteit verwacht binnen Vlaanderen.

Praktisch

Voor meer informatie over Uit De Marge/CMGJ vzw of deze functie belt u na 7 januari met Stijn Belmans, 0486 39 97 25. Solliciteren met motivatiebrief en functioneel CV aan [email protected] vóór 21 januari 2019.

Indiensttreding zo snel mogelijk.

Bijlage Grootte
Vacature stafmedewerker Genk.pdf 258.63 KB
Door: Uit De Marge - vr, 21/12/2018 - 09:57
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 21/01/2019